Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår

Korte fakta:

Studieprogramkode: SÅR
Avdeling: Avdeling for helsefag
Studieområde: Helsefag - EVU finansiert HSH
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 30
Varighet: 2 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Det er en overveiende nettbasert, deltidsutdanning. Utdanningen består av to emner; SÅR1101 og SÅR1102, á 15 studiepoeng, som begge avsluttes med eksamen. Hvert emne er delt i to temaer, som hver starter med en samling på fire dager. Etter det første temaet i hvert emne er ferdig, får studentene et studiekrav de skal løse. Når emnet er ferdig, løses eksamen. Det er en forutsetning for å få gjennomføre eksamen at temaoppgaver/studiekrav er godkjente.

Læringsutbytte:

Det er forventet at studenten etter fullført studieprogram

Kunnskap

  • har inngående kunnskap om det fysiologiske og patofysiologiske grunnlaget for sårheling
  • har inngående kunnskap om generelle årsaker til at sår ikke heler og generelle behandlingsmetoder
  • har inngående kunnskap om sirkulatoriske årsaker til at sår ikke heler og behandlingsmetoder i forbindelse med dette
  • har inngående kunnskap om nevropatiske, trykkrelaterte og immunologiske årsaker til at sår ikke heler og behandlingsmetoder i forbindelse med dette

Ferdigheter

  • identifiserer personer med risiko for å få ikke-helende sår
  • forebygger at sår oppstår hos personer med kjent risiko
  • analyserer og vurderer ulike typer ikke-helende sår
  • setter i verk behandling av ikke-helende sår

 

Generell kompetanse

  • analyserer og gjør bruk av relevant fag- og forskingslitteratur knyttet til sårbehandling
  • medvirker til nytenking og innovasjonsprosesser

Undervisningsopplegg:

SÅR1101 Generell prinsipper for behandling av ikke-helende sår

SÅR1102 Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer

Vurderingsordninger:

Individuell hjemmeeksamen, semesteroppgaver/studiekrav.

Internasjonalisering:

Ikke på nåværende tidspunkt.

Opptaksinformasjon:

På Søknadsweb ved HSH: www.hsh.no/sok

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende minimum 180 studiepoeng innan helse- og sosialfag

Yrkesveier:

Det er et stort behov for personell med spesialkompetanse innen sårbehandling på alle nivå av helsetjenesten.

Videre studier:

Det er foreløpig ikke masterstudier i dette emnet i Skandinavia, men det er et under utarbeidelse.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Generelle prinsipper for behandling av ikke-helende sår SÅR1101 1 15
2 Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer SÅR1102 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Generelle prinsipper for behandling av ikke-helende sår SÅR1101 1 15
2 Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer SÅR1102 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Generelle prinsipper for behandling av ikke-helende sår SÅR1101 1 15
2 Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer SÅR1102 1 15
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Generelle prinsipper for behandling av ikke-helende sår SÅR1101 1 15
2 Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer SÅR1102 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017