Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Samfunnsfag årsstudium

Korte fakta:

Studieprogramkode: SAMF60
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Studieområde lærer
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 60
Varighet: 2 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Samfunnsfagstudiet omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Studiet skal kvalifisere studenten til å kunne arbeide selvstendig både med fagspesifikke og didaktiske utfordringer. Faget inneholder fagdidaktikk og skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv.

Læringsutbytte:

KUNNSKAP

Studenten

 • har kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
 • har kunnskap om ungdoms historieforståelse og historiebruk
 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
 • har kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk, rettsvesen og økonomi
 • har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
 • har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
 • har kunnskap om de historiske hovedtrekkene ved samfunnsutviklingen i Norge, Sapmi og verden fra antikken til i dag
 • har kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
 • har kunnskap om arbeidsliv og verdiskaping
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
 • har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse

 

FERDIGHTER

Studenten

 • kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • kan beskrive og analysere livsformer og levekår i ulike deler av verden
 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
 • kan planlegge, lede og vurdere læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfold, ulike behov og kulturell og språklig bakgrunn

GENERELL KOMPETANSE

Studenten

 • kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning
 • kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
 • kan forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv
 • kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig

Opptaksinformasjon:

Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for å komme inn på studiet.

Søknadsfristen er normalt 1. mars for de som ønsker tidlig opptak / ønsker spesiell vurdering / har utenlandsk utdanningsbakgrunn / har Rudolf Steinerskole / har IB / søker på grunnlag av realkompetanse.

Søknadsfristen er normalt 15. april for alle ordinære søkere.

Sjekk gjeldende Søkerhandbok fra Samordna Opptak for verifisering av datoer. Se Samordna Opptak for mer informasjon om opptaksprosedyrer.  

Yrkesveier:

Sammen med andre fag,pedagogisk utdanning og praksis kan denne årsenheten kvalifisere for arbeid i grunnskolen og videregående skole

Videre studier:

Det er mulig å bygge på med bachelor i sammfunnsfag ved flere universitet og høgskoler

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Samfunnsfag 1a Å-SAM115 1 15
1 Samfunnsfag 1b Å-SAM215 1 15
2 Samfunnsfag 2a Å-SAM315 1 15
2 Samfunnsfag 2b Å-SAM415 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Samfunnsfag 1a Å-SAM115 1 15
1 Samfunnsfag 1b Å-SAM215 1 15
2 Samfunnsfag 2a Å-SAM315 1 15
2 Samfunnsfag 2b Å-SAM415 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Samfunnsfag 1a Å-SAM115 1 15
1 Samfunnsfag 1b Å-SAM215 1 15
2 Samfunnsfag 2a Å-SAM315 1 15
2 Samfunnsfag 2b Å-SAM415 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Samfunnsfag 1a Å-SAM115 1 15
1 Samfunnsfag 1b Å-SAM215 1 15
2 Samfunnsfag 2a Å-SAM315 1 15
2 Samfunnsfag 2b Å-SAM415 1 15
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Samfunnsfag 1a Å-SAM115 1 15
1 Samfunnsfag 1b Å-SAM215 1 15
2 Samfunnsfag 2a Å-SAM315 1 15
2 Samfunnsfag 2b Å-SAM415 1 15
Emner for årskull 2011
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Samfunnsfag 1a LU2-SAMF115 1 15
1 Samfunnsfag 1b LU2-SAMF215 1 15
2 Samfunnsfag 2a LU2-SAMF315 1 15
2 Samfunnsfag 2b LU2-SAMF415 1 15
Emner for årskull 2010
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Samfunnsfag 1a LU2-SAMF115 1 15
1 Samfunnsfag 1b LU2-SAMF215 1 15
2 Samfunnsfag 2a LU2-SAMF315 1 15
2 Samfunnsfag 2b LU2-SAMF415 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017