Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Årsenhet - HMS verneingeniørskolen

Korte fakta:

Studieprogramkode: VERNHMS
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Studieområde: EVU- Ingeniørutdanning ekstern finansiert
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 60
Varighet: 8 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 (5) 7 6
1 Ytre miljø (V100) VERN012 7 6
1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (V 110) VERN009 7 6
1 Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering (V 130) VERN001 7 6
1 Ergonomi og belysning (V 150) VERN006 7 6
1 Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljø (V140) VERN014 7 6
1 Inneklima (V140) VERN011 7 6
1 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120) VERN013 7 6
2 Systematisk overvåking, HMS-revisjon (V190) VERN003 6 6
2 Sikkerhet og beredskap (V170) VERN004 6 6
3 Prosjektoppgave (V200) VERN010 6 12
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 (5) 7 6
1 Ytre miljø (V100) VERN012 7 6
1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (V 110) VERN009 7 6
1 Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering (V 130) VERN001 7 6
1 Ergonomi og belysning (V 150) VERN006 7 6
1 Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljø (V140) VERN014 7 6
1 Inneklima (V140) VERN011 7 6
1 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120) VERN013 7 6
2 Systematisk overvåking, HMS-revisjon (V190) VERN003 6 6
2 Sikkerhet og beredskap (V170) VERN004 6 6
3 Prosjektoppgave (V200) VERN010 6 12
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 (5) 7 6
1 Ytre miljø (V100) VERN012 7 6
1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (V 110) VERN009 7 6
1 Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering (V 130) VERN001 7 6
1 Ergonomi og belysning (V 150) VERN006 7 6
1 Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljø (V140) VERN014 7 6
1 Inneklima (V140) VERN011 7 6
1 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120) VERN013 7 6
2 Systematisk overvåking, HMS-revisjon (V190) VERN003 6 6
2 Sikkerhet og beredskap (V170) VERN004 6 6
3 Prosjektoppgave (V200) VERN010 6 12
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 7 6
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 (5) 7 6
1 Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljø (V140) VERN014 7 6
1 Ytre miljø (V100) VERN008 7 6
1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (V 110) VERN009 7 6
1 Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering (V 130) VERN001 7 6
1 Ergonomi og belysning (V 150) VERN006 7 6
1 Avfallsreduksjon og gjenvinning(V180) VERN007 7 6
3 Prosjektoppgave (V200) VERN010 6 12
2 Støy (V160) VERN005 7 6
2 Sikkerhet og beredskap (V170) VERN004 7 6
2 Systematisk overvåking, HMS-revisjon (V190) VERN003 7 6
1 Ytre miljø (V100) VERN012 7 6
Emner for årskull 2011
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 7 6
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 (5) 7 6
1 Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljø (V140) VERN014 7 6
1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (V 110) VERN009 7 6
1 Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering (V 130) VERN001 7 6
1 Ergonomi og belysning (V 150) VERN006 7 6
1 Avfallsreduksjon og gjenvinning(V180) VERN007 7 6
3 Prosjektoppgave (V200) VERN010 6 12
2 Støy (V160) VERN005 7 6
2 Sikkerhet og beredskap (V170) VERN004 7 6
2 Systematisk overvåking, HMS-revisjon (V190) VERN003 7 6
1 Ytre miljø (V100) VERN012 7 6
Emner for årskull 2010
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 7 6
1 Systematisk HMS-arbeid (V 090) VERN002 (5) 7 6
1 Inneklima og biologiske faktorer i arbeidsmiljø (V140) VERN014 7 6
1 Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø (V 110) VERN009 7 6
1 Kjemisk helsefare og kjemikaliehåndtering (V 130) VERN001 7 6
1 Ergonomi og belysning (V 150) VERN006 7 6
1 Avfallsreduksjon og gjenvinning(V180) VERN007 7 6
3 Prosjektoppgave (V200) VERN010 6 12
2 Støy (V160) VERN005 7 6
2 Sikkerhet og beredskap (V170) VERN004 7 6
2 Systematisk overvåking, HMS-revisjon (V190) VERN003 7 6
1 Ytre miljø (V100) VERN012 7 6

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017