Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

HVL treningssenter, campus Stord og campus Haugesund

Stord : For å bruke treningssenteret må dere melde dere inn i studentidrettslaget Råmund på Stord. Ansatte melder seg inn i bedriftsidrettslaget. For å melde seg inn gjør en følgende:

 • Studenter -oppdatert informasjon finner du på Studentsamskipnaden Sammen sine nye sider.
 • Tilsatte - bestiller faktura via HVL sitt sitt intranett for tilsette Vestibylen

Haugesund: Studentidrettslaget HSI har hovedansvaret for å etterse Campus Trening i underetasjen på HSH, Bjørnsonsgt. 45. Studenter som vil bruke Campus Trening, melder seg inn i HSI og betaler HSI- kontingenten på kr 300 pr semester eller kr 500 pr år.
Betalingen gjøres til kontonr. 3240.06.00065. Viktig å skrive: "navn" og "Campus Trening" i meldingsfeltet. Etter 1-3 dager vil ditt HSH-studentkort være aktivert og du bruker det som "nøkkel" til Campus Trening. Har dere spørsmål så ta kontakt med HSI på: hsi@hsh.no for mer info. Dette gjelder også dersom en ønsker å være medlem i en kortere periode enn et semester.
Det alle må gjøre er å skrive under på "Trivselsregler Haugesund" som du sender på epost til: hsi@hsh.no eller leverer i Studentekspedisjonen i 3. et.

HSH treningssenter Stord

Oversikt over hvor inngangen til treningssenteret er Viser herregarderobe med garderobeskap
Stord: 1. etg. i formings- og musikkbygget inneholder det nye treningssenteret for studenter og ansatte med garderober, kondisjons- og fri treningsrom.

Studenter trener på tredemøller Fire studenter på stepp-trening
Stord: Kom og se - kom og prøv! Tredemøller, stepp og mye mer.

 • Åpnet 04.10.11
 • Skrive under skjemaet "Trivnadsreglar" og få adgang
 • Åpent kl 06.00 - 23.00, men undervisning går foran
 • Senteret ligger i 1. etg formings- og musikkbygget
 • Plass til ca 50 som kan trene samtidig
 • Kondisjonsrom, fri treningsrom
 • Gode og funksjonelle garderober
 • 7 x herredusjer og 10 x damedusjer

HSH Campus Terning, Haugesund

Student på tredemølle Trening sammen med andre er gøy
Haugesund: I underetasjen kan studenter og ansatte drive styrke- og kondisjonstrening.

To studenter som prater etter trening Student som trener med vekter
Haugesund: Trening er sosialt, gøy og gir overskudd!

 • NYÅPNING: 15.02.17 Åpnet 1. gang:10.02.10
 • Åpent 07.00 - 23.00
 • Campus trening ligger i HVLs underetg. i Haugesund
 • Plass til ca 8-12 som kan trene samtidig
 • 2 x herredusjer og 2 x damedusjer

Studenter som bruker Campus Trening må melde seg inn i HSI og betale kontingenten på kr 300 per. semester eller kr 500 per.år. Betalingen gjøres til kontonr. 3240.06.00065. Viktig å skrive: "navn" og "Campus trening" i meldingsfeltet.

Trening skjer på eget ansvar og brukere må rette seg etter vedtatte "Trivselsregler Haugesund" som en underskriver ved medlemsskap.

Forbehold om endringer.

Ønskes mer info, ser vi fram til å bli kontaktet.

Velkommen!

Sida ble sist oppdatert: 08.09.2017