Student talking about the university college

HSH-info 27. april 2015:

For andre gong er ein HSH-tilsett nominert til inspiratorpris

For andre gong er ein HSH-tilsett nominert til inspiratorprisRandi Elisabeth Nordlie – høgskulelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Stord/Haugesund er nominert til Årets barnehageinspirator. - Det er kjekt. Eg håpar at det tyder at studentane sit igjen med eit ønske om å jobba i barnehage og har kunnskapen med seg, seier Nordlie.

Les alt… [27.04.2015]

Jobbar for god omsorg i siste del av livet

Jobbar for god omsorg i siste del av livet Korleis kan ein best ivareta eksistensielle og åndelege behov hjå alvorleg sjuke og døyande pasientar og deira pårørande? Eit spennande prosjekt i Tysvær har gitt gode løysingar.

Les alt… [27.04.2015]

Gode søkjartal samla sett

Gode søkjartal samla settÅrets søkjartal viser ein klar trend. Fleire søkjer seg til lærarutdanning og sjukepleiarutdanning på HSH. Ingeniørutdanningane har færre søkjarar enn i fjor.

Les alt… [22.04.2015]

Studentane er spente før konferansestart

Studentane er spente før konferansestartI morgon, torsdag startar konferansen «Undervegs 2015 – ein skule for alle?». Kvart år arrangerer andreårsstudentane på Grunnskulelærar 1-7 og 5-10 konferansen. Studentane har jobba sidan januar med å booka førelesarar, laga plakatar og brosjyrar og planleggja, og i morgon smell det.

Les alt… [22.04.2015]

Spanande funn av sjeldne og raudlista artar i ny rapport

Spanande funn av sjeldne og raudlista artar i ny rapportPer Fadnes fant igjen raudlista sopp over hundre år etter at den først blei oppdaga på Stord. Dei siste tolv åra har han fokusert på sopp, særleg i kulturlandskapet, og funne meir enn 50 nye artar i Sunnhordland. No kan du lesa biologen sin tredje rapport om det biologiske mangfaldet i Sunnhordland.

Les alt… [20.04.2015]

Interaktiv nettførelesing gir meirsmak

Interaktiv nettførelesing gir meirsmakFredag gjennomførte HSH ei nettforelesing med Lars Jacob Tynes Pedersen ved Norges Handelshøyskole og Sveinung Jørgensen ved Høgskolen i Lillehammer. Studentane er kjempenøgde med førelesinga, og vil ha meir.

Les alt… [20.04.2015]

Snakkar om improvisasjon og konsentrasjon for verdseliten

Snakkar om improvisasjon og konsentrasjon for verdselitenDenne veka går verdas største utdanningsforskingskonferanse, AERA-konferansen, av stabelen i Chicago. HSH er på plass saman med 14.000 andre deltakarar og presenterer to av prosjekta sine.

Les alt… [17.04.2015]

Forskarane er gjennom nålauget

Forskarane er gjennom nålaugetAlle dei innsendte bidraga frå prosjektet Learning in the 21st century blei akseptert til EARLI-konferansen som går av stabelen på Kypros i august. - Eg er kjempenøgd med at alle tre kom med. Det er eit trongt nålauge, og når prosjektet stiller med to individuelle paper og ein poster, så overgår det forventningane. Mest av alt stadfestar det at kvaliteten på forskinga er god, og at HSH får fram forskargrupper som produserer viktig ny kunnskap om skule og utdanning, seier Thomas Arnesen.

Les alt… [16.04.2015]

Følg oss gjerne på Facebook | Arkiv | Motta nyhetsbrev

Sida ble sist oppdatert: 20.04.2015