Engelsk

Grafisk dekorelement

Foto: Oli Scarff/ Getty Images News/ Getty Images/ Universal Images Group

Engelsk er en døråpner for deg som vil arbeide i skoleverket, i næringsliv eller reiseliv!

Hvordan studerer du?

Studiet er bygd opp av fire fagdisipliner: engelsk språk, britisk og amerikansk kulturkunnskap, fagdidaktikk og metodikk, og britisk og amerikansk litteratur.

Et to ukers opphold ved Det norske studiesenteret i York er normalt lagt inn i studiet. Den mest læringsskapende måten å arbeide på varierer, og omfattar arbeidsformer som lesing, oppgaveløsing, skriving og utstrakt bruk av engelskspråklige medier. Fagdidaktikk blir vektlagt i hele studiet.

Hvordan kommer du inn på studiet?

Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for å komme inn på studiet.

Hva kan studiet brukes til og hvordan kan du lære mer?

Du har grunnlag for videre studier ved høgskoler og universiteter, nasjonalt og internasjonalt.

I noen tilfeller kan årsstudium i engelsk være opptakskrav for andre studium ved utenlandske universiteter. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ønsker du mer informasjon?

Du kan ta kontakt med studiekonsulent direkte på e-post.

Sida ble sist oppdatert: 18.05.2016