Etter- og videreutdanning

LEDIGE PLASSER på emner.

 

Aktuelle tilbud:

GMDSS/GOC KURS - søknadsfrist 1. august — 0 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: Uke 33 torsdag 18/8
 • Søknadsfrist: 1. august 2016
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 0
 • Kursavgift: 20000 kroner
 • Søk her: www.hsh.no/sok
HSH har 4 ledige kursplasser på GMDSS/GOC opplæring høsten 2016. Ta kontakt for påmelding.

Innhold:
Teoriundervisning på HSH. Praktiske øvelser i radiolaben på Karmsund videregående skole.

KURSET OMFATTER:
Teoriundervisning inkludert teoriprøven. Praktiske øvelser inkludert praktisk eksamen. Kurset gir en grundig innføring i operativ bruk av GMDSS skipsradioutstyr som VHF, MF, HF med DSC og satellittbaserte systemer som Inmarsat B og C, samt prosedyrene for dette. Også bruk og sjekk av bærbart nødradioutstyr og nødbatterier vektlegges. GOC sertifikatet kvalifiserer til tjeneste som radiooperatør på skip og offshore over hele verden.

Tema som gjennomgås:
Prosedyrer for nød, haster, trygging og rutine.
Bærbart nødradioutstyr
Navtex
Satelittsystemer
VHF, MF, HF m/DSC
Frekvenser
Kraftforsyning
Teknikk og antenner
Reglement
Radiovakthold

Kursdeltagerne må ha fylt 18 år og må ved fremmøte til kursets første dag kunne identifisere seg med godkjent legitimasjon (pass, førerkort eller annen godkjent legitimasjon).

ORGANISERING OG TIDSPUNKT:
Uke 33 torsdag 18/8 kl. 08:15 til 16:00
Uke 34 tirsdag 23/8 kl. 08:15 til 16:00
Uke 35 tirsdag 30/8 kl. 08:15 til 16:00
Uke 36 mandag 5/9 kl. 08:15 til 17:00
Uke 36 torsdag 8/9 kl. 08:15 til 17:00
Uke 37 mandag 12/9 kl. 08:15 til 16:00
Uke 37 torsdag 15/9 kl. 08:15 til 16:00
Uke 38 mandag 19/9 kl. 08:15 til 16:00
Uke 39 mandag 26/9 kl. 08:15 til 15:00 (inkludert teoriprøve)

Praktiske øvelser:
Gruppe 1: Fra Mandag 3/10 til og med Torsdag 6/10 kl. 08:15 til 18:00 Praktisk eksamen enten fredag 7/10 eller mandag 10/10.

Gruppe 2: Fra Tirsdag 11/10 til og med Fredag 14/10 kl. 08:15 til 18:00 Praktisk eksamen enten mandag 17/10 eller tirsdag 18/10.

Gruppe 3: Fra Onsdag 19/10 til og med Mandag 24/10 kl. 08:15 til 18:00 Praktisk eksamen enten tirsdag 25/10 eller onsdag 26/10.

Gruppe 4: Fra Torsdag 27/10 til og med Onsdag 2/11 kl. 08:15 til 18:00 Praktisk eksamen enten torsdag 3/11 eller fredag 4/11.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Ledelse og endring i organisasjoner - søknadsfrist 1. august — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: September 2016
 • Søknadsfrist: 1. august 2016
 • Varighet: Ett semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam
 • Emnekode: EVØ-ØKB4013

Mål for studiet: Dette emnet skal gjøre deg i stand til å analysere, forstå, konseptualisere og lede endringsprosesser i offentlige så vel som private organisasjoner. Du vil i få innsikt i problemstillinger knyttet til gjennomføring av endringsprosesser i organisasjoner, fra strategisk beslutning til iverksetting av ny organisatorisk praksis. Emnet er praktisk relevant samtidig som ledelse og endring i organisasjoner settes i teoretisk perspektiv. Målet er å gjøre deg til en mer reflektert endringsaktør. Dette er et emne for deg som ønsker kunnskap om ledelse på et litt mer avansert faglig nivå, og kanskje også vurderer å ta en masterutdanning i ledelse.

Innhold: Sentral tema i emnet:
- Samfunnsendringer og endringsutfordringer i organisasjoner
- Organisasjonsendringer og ledelsesutfordringer
- Endringsledelse sett i strategisk perspektiv
- Håndtering av organisatoriske endringsprosesser
- Endringsledelse som implementeringsutfordring

Studiekrav: Dette emnet har obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått før eksamen.

Forelesningsplan: Undervisning torsdager fra kl. 17.15 til ca. 20.00. I tillegg kommer to samlinger på dagtid fredag 07. oktober og fredag 18. november, fra kl. 08.15 til ca. 15.30.

Vurdering: Skoleeksamen, 5 timer.

Opptakskrav: Bachelor eller tilsvarende og to års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning. Minstekrav for opptak er karakteren C (eller tallkarakter 2.7) som vektet gjennomsnittskarakter for alle eksamener som inngår i opptaksgrunnlaget.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Omsorgsteknologi, del 1 — 15 studiepoeng

Korte fakta:

Mål for studiet: Ved endt studie skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskap:
- ha inngående kunnskap om ulike teknologiske løsninger som kan brukes i omsorgsteknologi. ha kunnskap om organisatoriske og samfunnsøkonomiske konsekvenser ved bruk av omsorgsteknologi.
- ha kunnskap om ulike aktører, rolle og ansvar knytt til omsorgsteknologi.
Ferdigheter:
- kunne delta som brukerrepresentant i spesifikasjon og gjennomføring av teknologiprosjekter.
- vurdere anvendelse av teknologiske hjelpemidler innen omsorg fra ulike perspektiv.
Generell kompetanse:
- kunne analysere etiske og juridiske rammer, sikkerhetsrisiko og problemstillinger ved bruk av omsorgsteknologi.

Innhold: Emnet gir kunnskap innen omsorgsteknologi, samt fagkritiske holdninger til utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helsetjenesten. Det blir lagt stor vekt på teknologisk basiskunnskap, samt kunnskap om anskaffelse, bruk og konsekvenser av omsorgsteknologi.

Organisering og arbeidsmåte: Emnet har tre undervisningssamlinger på to dager. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt, og på elektroniske læringsarenaer.

Studiekrav: Emnet har obligatoriske studiekrav som må bestås før eksamen

Vurdering: Hjemmeeksamen, karakterskala A - F

Opptakskrav: Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i helse-, og sosialfag, og andre relevante utdanninger.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi - Kull 2016 — 30 studiepoeng

Korte fakta:

 • Søknadsfrist: 20. august 2016
 • Varighet: To semester
 • Studiested: Haugesund og Stord
 • Studiepoeng: 30
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam

Innhold: Studieprogrammet inneholder to emner, Omsorgsteknologi 1 og Omsorgsteknologi 2. Begge emnene er på 15 studiepoeng og går over ett semester hver.

Omsorgsteknologi 1 har fokus på kunnskap innen omsorgsteknologi, samt fagkritiske holdninger til utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helsetjenesten. Det blir lagt stor vekt på teknologisk basiskunnskap, samt kunnskap om anskaffelse, bruk og konsekvenser av omsorgsteknologi.

Omsorgsteknologi 2 har fokus på implementering av omsorgsteknologi og konsekvenser for organisering av tjenester. Metoder og teknikker i innovasjonsprosesser, og etiske og juridiske rammer ved fag-, kvalitets- og endringsarbeid har stort fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Hvert emne har tre undervisningssamlinger på to dager. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt, og på elektroniske læringsarenaer.

Vurdering: Hvert semester avsluttes med en hjemmeeksamen

Opptakskrav: Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i helse-, og sosialfag, og andre relevante utdanninger

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Personalledelse - søknadsfrist 1. august — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 15. september 2016
 • Søknadsfrist: 1. august 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam
 • Emnekode: EVA-PERS120

Mål for studiet: Studenten skal gjennom emnet utvikle analytisk innsikt til å forstå personalfeltet som et sentralt område for organisatorisk og ledelsesmessig fokus og forbedring. Videre vil det være fundamentalt at studenten lærer å diagnostisere ulike organisatoriske og ledelsesmessige utfordringer. I tillegg vil studenten etter emnet evne å se personalfeltet i et utvidet perspektiv som både en del av arbeidslivsrelasjoner i samfunnet og som et sentralt virkemiddel i forbedring av organisatoriske prosesser og mål.

Innhold: Studiet er innrettet mot ansatte og ledere i både offentlig og privat virksomhet som har et ønske om å utvikle analytisk og praktisk kunnskap innenfor personalfeltet, både på et strategisk og operativt nivå. Personalfaget blir tilnærmet gjennom flere perspektiv, og med klar referanse til utviklingstrekk i norsk arbeidsliv og med blikk på velferdsstaten og sætrekk ved organisasjonsformer. Kurset er strukturert i to hovedmoduler knyttet til a) medarbeidere, organisasjon og samfunn og b) strategisk personalledelse.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesningene i emnet gjennomføres over åtte kveldssamlinger og en lørdagssamling i Haugesund. Samlingene vil avholdes i form av tradisjonelle forelesninger, men med vekt på dialog og samhandling rundt aktuelle tema. Det vil legges opp til en avsluttende skoleeksamen der kandidatene vil kunne foreta koblinger mellom kursets teoretisering og studentenes egen arbeidsmessige situasjon og organisatorisk forbedringspotensiale.

Studiekrav: Ingen

Forelesningsplan: Forelesninger vil være torsdager 17:15 til 21:00 i perioden 15.09.16 til 17.11.16, i tillegg holdes en ekstra forelesning lørdag før eksamen.

Vurdering: Skriftlig skoleeksamen, 5 timer

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse

OBS: Dette emnet har felles innhold med flere tidligere emner innen personalledelse og organisasjonsteori. Ta kontakt hvis du er i tvil om dette kan gjelde emner du har studert tidligere.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Ledelse i maritime organisasjoner - søknadsfrist 1. august — 10 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: Høst 2016
 • Søknadsfrist: 1. august 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 10
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 NOK pr semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVN1002

Innhold: Sentrale emner i faget er endringsledelse, verdiledelse, strategi, organisasjonskultur, samarbeid og konflikt. Vekten vil bli lagt på problemer, utfordringer og dilemma i praksis som er viktige for ansatte på flere nivåer innen maritime og maritimt relaterte næringer.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Mulighet for streaming/opptak av forelesning for de som ikke kan være tilstede.

Uke 34 - 25-26 august
Uke 40 - 6-7 oktober
Uke 45 - 10-11 november
Uke 49 - 8-9 desember

Vurdering: Mappeeksamen

Målgruppe(r): Ansatte i maritime og maritimt relaterte virksomheter, både ombord og i land. Nøkkelpersonell i virksomheter som er betydelige underleverandører til maritime virksomheter vil også kunne ha stort utbytte av faget.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere med teknisk fagskole eller ettårig forkurs er kvalifiserte uten hensyn til generell studiekompetanse.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:

 • Hugo Lutcherath

Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Søk her: www.hsh.no/sok

Innhold: Studiet er et tilbud knyttet til Utdanningsdirektoratet sin strategi Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020.

Hovedtema i emne 1:
- Pedagogisk ledelse knyttet til samarbeid med barnehagens aktører.
- Pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstander, materiale og konteksten i form av kropper, tid og rom.
- Observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
- Kritisk refleksjon.

Hovedtema i emne 2:
- Metoder
- Pedagogisk utviklingsarbeid.
- Pedagogisk ledelse knyttet til barnehagens læringsmiljø med fokus på hvordan vi gjennom kritisk refleksjon kan undersøke og ivareta barns demokratiske læreprosesser og psykososiale læringsmiljø.

Etter endt studie skal studenten:
- Kunne utøve profesjonelt skjønn og reflektere faglig over praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til barnehagens læringsmiljø og pedagogisk ledelse.
- Kunne utøve lederskap knyttet til samarbeid med barnehagens aktører.
- Kunne utøve lederskap knyttet til barnehagens fysiske rom; arkitektur, interiør, gjenstander, materiale og konteksten i form av kropper, tid og rom.
- Kunne vise etisk og profesjonell innsikt gjennom bruk av observasjon og pedagogisk dokumentasjon.
- Kunne lede utviklingsarbeid og videreutvikle egen arbeidsplass.
- Kunne reflektere kritisk over barnehagens læringsmiljø, barns demokratiske læreprosesser og psykososiale læringsmiljø.

Fullstendig omtale av studiet:
ans.hsh.no/…/Emneskjema_EVU-LPL115_host_2.pdf
ans.hsh.no/…/Emneskjema_EVU-LPL215_var_2.pdf

Organisering og arbeidsmåte:
Forelesning, dialog og refleksjon i klasse/grupper, praktisk arbeid, gruppearbeid og framføring av studentarbeid.

Studiekrav:
80 % deltakelse i undervisning og i nettmøter, obligatoriske oppgaver blir presisert i semesterplan.

Forelesningsplan: Samlingsbasert, 3 fysiske samlinger over 2 dager pr. semester. I tillegg 3 nettbaserte samlinger høst 2016 og 4 vår 2017. Dato for samlinger med forbehold om endring:
8. september Stord kl. 11.15 - 17.00
9. september Stord kl. 08.30 - 16.00
20. oktober Stord kl. 11.15 - 17.00
21. oktober Stord kl. 08.30 - 16.00
1. desember Stord kl. 11.15 - 17.00
2. desember Stord kl. 08.30 - 16.00

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1: Skriftlig hjemmeeksamen.
Emne 2: Skriftlig hjemmeeksamen (utviklingsarbeid) som teller 60/100 og muntlig framføring som teller 40/100.

Målgruppe(r):
Førskolelærer/barnehagelærer

Opptakskrav:
Barnehagelærere eller annen treårig relevant pedagogisk utdanning. Må ha minst 50 % stilling i barnehage.

For nedlasting: udir.no/…/

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier - LEDIGE PLASSER — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: September 2016
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 585,- pr semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: SYK1003

Mål for studiet: Studiet skal bidra til å sikre kvalitet og kompetanse for praksisveiledere som har ansvar for å veilede helsefagstudenter i praktiske studier.

Innhold: Modul 1: Veiledning, veiledningsprosessen, styringsdokumenter for veiledning, kunnskap og læring, veiledningmetoder, veilederrollen og studentrollen.

Modul 2: Veiledning og etikk, tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS), gruppeveiledning og veiledning av kollegaer, konflikthåndtering, veiledning og refleksjon, vurdering av studentens læring i praksis.

Organisering og arbeidsmåte: Studiet går på deltid over to semestre, og er organisert i to moduler. Det blir en hel dag undervisning per måned, til sammen 10 dager. Undervisningsdagene består av seminarer, forelesninger og gruppearbeid.

Studiekrav: Ja

Vurdering: Mappeeksamen

Målgruppe(r): Kontaktsykepleiere, vernepleiere og andre med ansvar for veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier

Opptakskrav: Autoriserte/offentlig godkjent sykepleiere, vernepleiere eller andre med bachelorgrad innen helsefag

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Beredskapsledelse — 30 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 Høst
 • Søknadsfrist: 15. april 2016 - svar 16.juni.
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 30
 • Kursavgift: 3000 NOK
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVI1003

Mål for studiet: Hensikten med dette emnet er å gjøre deltakerne i stand til både å planlegge en beredskap som setter personer og organisasjoner i stand til å håndtere ulykker, kriser og andre uønskede hendelser på en fullgod måte og å lede innsatser på en god og effektiv måte når slike hendelser inntreffer. Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i hva som er god beredskap og god ledelse av innsatser, samt forståelse av sammenhengen mellom beredskapsplanlegging og håndtering av hendelser.

Organisering og arbeidsmåte: Studiet gjennomføres som et samlingsbasert deltidsstudium over ett studieår, der vil inngå en kombinasjon av forelesninger, diskusjoner, øvingsoppgaver, veiledning, innleveringer og praktiske øvelser. I en periode på to semestre avholdes til sammen 6 samlinger med varighet på 3 dager hver.

Forelesningsplan: Oversikt over samlingene finner dere her, med forbehold om endring: goo.gl/Jkuk8Z

Målgruppe(r): Målgruppen for studiet er alle som har, eller kan komme til å få, beredskapsrelaterte oppgaver i beredskapsorganisasjoner, private virksomheter eller offentlig sektor.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse/realkompetanse. Søkere med relevant yrkespraksis får 4 tilleggspoeng for minimum 5 år yrkespraksis og 8 tilleggspoeng for minimum 10 år yrkespraksis.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner LEDIGE PLASSER — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høsten 2016
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr.
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: ELDHELS1006

Mål for studiet: Ferdigheter studenten skal ha etter fullført emne:
- kan identifisere og drøfte etiske utfordringer i klinisk praksis som involverer eldre med alvorlig svikt i vitale funksjoner
- bruker relevante metoder for å identifisere, tolke og vurdere pasientens helsestatus, kliniske problemstillinger, sykdom, reaksjoner og behov
- kan planlegge og gjennomfører avansert sykepleie og delegert medisinsk behandling til pasienter med svikt/sykdom/skade i hjerte-, lunge-, nyre- og sirkulasjonssystemet på en forsvarlig og omsorgsfull måte
- kan bruke aktuelt medisinsk teknisk utstyr - kan arbeide kunnskapsbasert

Innhold: Emnet er et svar på noen av de endringer samhandlingsreformen innebærer for kommunehelsetjenestenes møte med de sykeste eldre. Studiet er bygd opp rundt relevante og praksisnære pasienthistorier fra kommunehelsetjenesten. Oppøvelse av informasjonskompetanse i helsetjenester til eldre vil bli vektlagt.

Organisering og arbeidsmåte: Deltidsutdanning med samlinger på kampus Haugesund. Studiet baseres også på obligatorisk kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Studiekrav: Nei

Forelesningsplan: Undervisning på dagtid, mandag til onsdag i uke 35, 40 og 45, samt mandag i uke 49

Vurdering: Mappe

Målgruppe(r): Sykepleiere i kommunehelsetjenesten som møter de sykeste syke

Opptakskrav: Autorisasjon/offentlig godkjent sykepleier

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Eldre og palliasjon LEDIGE PLASSER — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høsten 2016
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 NOK
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: ELDHELS1004

Mål for studiet: Emnet har som mål å gi bredde- og dybdekunnskap i palliasjon, slik at studenten kan være en ressursperson på egen arbeidsplass. Grunnlagstenkning og etikk knyttet til palliasjon blir diskutert. Begrep som identitet, verdighet, håp, lindring og forsoning; samt smertens ulike dimensjoner for livskvalitet hos pasient og pårørende står sentralt. Betydningen av tverrfaglige team vil og ha stort fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesninger, selvstudier, gruppearbeid, skriftlig og praktisk oppgavearbeid individuelt og i gruppe.

Studiekrav: 80 % frammøte til undervisning, 1 skriftlig arbeid.

Forelesningsplan: Undervisning på dagtid, mandag til fredag i uke 36, 42 og 46

Vurdering: Hjemmeeksamen

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende minimum 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljø — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høsten 2016
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: Ett semester
 • Studiested: Stord. Det kan være aktuelt med enkelte undervisningsdager i Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 kr
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.jsf
 • Emnekode: PSYK6101
 • Programkode: PSYK60

Innhold: Emnet vektlegger kunnskap om psykiske lidelser, forståelse og innsikt i hvordan psykiske lidelser oppleves og hvilke konsekvenser de kan få i hverdagen. Et sentralt fokusområde er kunnskap om sammenhengen mellom biologiske, psykologiske, kulturelle, sosiale og samfunnsmessige forhold for utvikling av psykiske lidelser og valg av behandlingsmodell og perspektiv. Det legges vekt på bevisstgjøring av egne holdninger og handlinger overfor andre mennesker uansett kultur-, religions- eller gruppetilhørighet, og på egen teoretisk og faglig forankring og etisk refleksjon relatert til kliniske situasjoner.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie.

Studiekrav: Obligatorisk studiekrav må bestås før eksamen

Forelesningsplan: Undervisningssamlinger i uke 35, 40 og 47

Vurdering: Hjemmeeksamen

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, kull 2016 — 60 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høsten 2016
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: 4 semester
 • Studiested: Stord og Haugesund
 • Studiepoeng: 60
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.jsf
 • Programkode: PSYK60

Mål for studiet:
Læringsutbytte: En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte.

KUNNSKAP
Kandidaten:
har inngående kunnskap om psykiske lidelser, og kan identifisere miljømessige og biologiske faktorers betydning for utvikling av psykiske lidelser
har inngående kunnskap om psykologiske og sosiale teorier som forklarer utviklingen av psykiske lidelser
har avansert kunnskap om hvilke forhold som fremmer bedringsprosesser hos psykisk lidende, herunder kunnskap om terapeutisk kommunikasjon og samhandling med fokus på mestring og myndiggjøring
har inngående kunnskap om sentrale føringer og lovverk som regulerer arbeidet med mennesker med psykiske lidelser, og om oppbygging og organisering av psykiske helsetjenester
har inngående kunnskap om vitenskapsteori og om forskningsmetoder som anvendes innen helse- og sosialfagene.

FERDIGHETER
Kandidaten:
kan identifisere nødvendige tiltak for fremming av psykisk helse på individ- og gruppenivå
kan vurdere hvilke forhold som kan fremme mestring og myndiggjøring, og anvende modeller for myndiggjøring og mestring i praktiske øvelser og refleksjon
kan analysere og kritisk vurdere modeller for helsefremming, omsorg og samhandling
kan anvende aktuelt lovverk i kliniske situasjoner, og forholde seg kritisk reflektert i forhold til fagområdets rammebetingelser og etiske og moralske utfordringer
kan utføre systematiske litteratursøk, analysere forskningsrapporter og utøve kildekritikk


GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
kan relatere ulike helse- og omsorgsteorier og sosiale og psykologiske teorier til arbeid med mennesker med psykiske lidelser
kan formidle, drøfte og analysere faglige problemstillinger i et samarbeid med brukeren og andre faggrupper
kan analysere og kritisk vurdere grunnlaget for forskning og kunnskapsutvikling i psykisk helsearbeid
kan utarbeide prosjektplan til en masteroppgave/fagutviklingsplan under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer

Organisering og arbeidsmåte: Undervisning, veiledning, gruppearbeid. Studiet baseres dessuten på obligatorisk deltaking i veiledningsgrupper, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Forelesningsplan: Tre ukesamlinger per semester, høsten 2016 er dette uke 35, 40 og 47

Vurdering: Hjemmeeksamen

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med psykisk helsearbeid.

Kommuner og fylkeskommuner kan motta tilskudd til kompetanseutvikling. Se Helsedirektoratets nettsider: helsedirektoratet.no/…/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Rusrelatert sosial- og helseproblematikk — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: Høsten 2016
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: Ett semester
 • Studiested: Haugesund og Stord
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: 1000 NOK
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: RUS6101
 • Programkode: RUS60

Mål for studiet: Læringsutbytte: Studenten skal ha inngående kunnskap om ulike perspektiver og ideologiske utvikling i sosial og helsevitenskap relatert til mennesker med rusproblematikk. Ha inngående kunnskap om ulike etiske perspektiver, og hvordan disse kan benyttes ovenfor rusrelaterte problemstillinger. Ha inngående kunnskap om ulike psykologiske og sosiale teorier som ligger til grunn for rusmiddelbruk , samt økt forståelse for utviklingen av avhengighet. Ha inngående kunnskap om rusmidler, om epidemiologi, forbruksutvikling, biologiske, farmakologiske og toksikologiske aspekter ved rusmiddelbruk. Ha inngående kunnskap om normalitet og avvik, brukermedvirkning og myndiggjøringens betydning for rusmiddelbruk og psykisk helse.

Kunne vise en inngående forståelse for spesielle utfordringer rusrelatert problematikk medfører. Kunne identifisere og forholde seg reflektert og kritisk i forhold til fagområdets etiske og moralske utfordringer. Kunne identifisere og anvende modeller for mestring og myndiggjøring i pratiske øvelser og refleksjon. Kunne utøve systematisk litteratursøk, kildekritikk og beherske akademisk skrivning.

Kunne vurdere og analyserer ulike sosiale, medisinske og kulturelle faktorer av betydning for å forebygge og behandle rusproblematikk. Kunne forholde seg bevisst til etiske problemstillinger i rusfeltet, og gjennomføre tiltak som bidrar til mestring og myndiggjøring for brukeren. Kunne formulere og drøfte problemstillinger med utgangspunkt i eget fagområde

Innhold: Emnet har fokus på rusmidlenes historie og ulike paradigmeskifter i rusfeltet. Ulike teoretiske perspektiv trekkes inn for å gi økt kunnskap om sammenhengen mellom biologiske, psykologiske, kulturelle, sosiale, helsemessige og samfunnsmessige forhold som påvirker synet på, og utviklingen av, rusmiddelavhengighet. Undervisningen vektlegger bevisstgjøringen av egen teoretisk- og faglig forankring, samt etiske betraktningsmåter og brukermedvirkning.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesning, gruppearbeid , selvstudie

Studiekrav: Undervisning: 80% obligatorisk frammøte. Veiledning: 100% frammøte. 2 skriftlige studiekrav.

Forelesningsplan: Undervisningssamlinger i uke 35, 40 og 47

Vurdering: Hjemmeeksamen

Opptakskrav: Bachelorgrad (180 studiepoeng/60 vekttall) fra universitets eller høgskole og et års relevant praksis.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Tverrfaglig videreutdanning i rusproblematikk, kull 2016 - LEDIGE PLASSER — 60 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høsten 2016
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 4 semester
 • Studiested: Stord og Haugesund
 • Studiepoeng: 60
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Programkode: RUS60

Mål for studiet: Læringsutbytte : En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte KUNNSKAPER Kandidaten: har avansert rusrelatert kunnskap om utfordringer inn mot forebygging og helsefremming har inngående kunnskap om hvordan rusmiddelbruk- og avhengighet påvirker enkeltmennesker og deres familier. har inngående kunnskap om modeller for samhandling med brukere/pasienter, pårørende og samarbeidspartnere FERDIGHETER Kandidaten: kan identifisere, vurdere og iverksette faglig forsvarlige tiltak for helsefremming, forebygging og behandling kan vise forståelse og respekt for mennesker med rusproblematrikk, deres livserfaring og livssituasjon kan fremme bedring, livskvalitet og mestring hos personer med rus og samtidig psykiske lidelse GENERELL KOMPETANSE Kandidaten: kan ta initiativ til tverrfaglig/tverretatlig samarbeid for å drøfte faglige problemstillinger og konklusjoner kan formidle egen kunnskap og tilkjennegi egne ferdigheter i ulike yrkessammenhenger kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger på individ og samfunnsnivå kan analysere og handle i samsvar med rammebetingelser med relevans til egen yrkeskontekst

Organisering og arbeidsmåte: Undervisning, veiledning, gruppearbeid. Studiet baseres dessuten på obligatorisk deltaking i veiledningsgrupper, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Forelesningsplan: Tre ukesamlinger per semester.

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med rusproblematikk.

Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med psykisk helsearbeid.

Kommuner og fylkeskommuner kan motta tilskudd til kompetanseutvikling. Se Helsedirektoratets nettsider: helsedirektoratet.no/…/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Psykososialt arbeid - ulike praksiser, teorier og etiske dilemmaer — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høsten 2016
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam
 • Emnekode: PSBU6103
 • Programkode: PSYSBU

Innhold: Emnet gir kunnskap om kommunikasjon, etiske utfordringer og om ulike strategier for forebyggende og helsefremmende arbeidsmåter i psykososialt arbeid. Studenten blir utfordret på egne fagteoriske perspektiv, vitenskapsteori og metode, for å utvikle teoretisk og praktisk handslingskompetanse.

Studiekrav: Ja

Forelesningsplan: Undervisningssamlinger i uke 35, 40 og 47.

Vurdering: Hjemmeeksamen

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Psykisk helse hos barn og unge. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høst 2016
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: 585 kr
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam
 • Emnekode: PSBU6101

Innhold: Emnet gir oversikt over barn og unges psykososiale behov, om psykiske vansker og lidelser hos barn, ungdom og unge voksne, samt en innføring i forskningsmetode og litteratursøk. Emnet gir også kunnskap om viktige forutsetninger for å fremme og videreutvikle barn og ungdoms evner til å mestre livskriser og psykosiale belastninger, og om brukermedvirkning og etikk.

Organisering og arbeidsmåte: Undervisning, selvstudie, gruppearbeid, gruppeveiledning og muntlig framlegg

Forelesningsplan: Undervisningssamlinger i uke 35, 40 og 47

Vurdering: Hjemmeeksamen

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge - kull 2016- LEDIGE PLASSER — 60 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: Høsten 2016
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 4 semester
 • Studiested: Stord. Enkelte undervisningsdager kan bli lagt til Haugesund.
 • Studiepoeng: 60
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Programkode: PSYSBU

Organisering og arbeidsmåte: 4 emner à 15 studiepoeng med avsluttende eksamen i hvert emne. Undervisning, veiledning, gruppearbeid. Studiet baseres dessuten på obligatorisk deltaking i veiledningsgrupper, kommunikasjon på nett og en betydelig egeninnsats mellom samlingene.

Forelesningsplan: Undervisningssamlinger i uke 35, 40 og 47

Målgruppe(r): Personer i privat og offentlig sektor som arbeider med barn og unge.

Kommuner og fylkeskommuner kan motta tilskudd til kompetanseutvikling. Se Helsedirektoratets nettsider: helsedirektoratet.no/…/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd

Opptakskrav: 180 relevant studiepoeng fra høyskole eller universitet. Minimum 1 års relevant praksis i minimum 50 % stilling

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Videreutdanning i pleie og behandling av ikke-helende sår — 30 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og dansk
 • Oppstart: September 2016
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: To semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 30
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam
 • Programkode: SÅR

Mål for studiet: Å undervise utvalgte grupper helsepersonell i den nyeste forståelsen av hvordan sår heler, hvilke faktorer som hemmer dette og hvordan vi på en best mulig måte håndterer pleie og behandling slik at flest mulig sår gror.

Innhold: Det legges opp til disse to emner: 1. Generell prinsipper for behandling av ikke-helende sår (15 studiepoeng) Sårbehandlingens fysiologiske og patofysiologiske grunnlag. Sår som ikke gror, generelle behandlingsprinsipper. 2. Behandling av sår forårsaket av systemiske sykdommer (15 studiepoeng) Sår forårsaket av sykdom i venøs, arteriell og lymfatisk sirkulasjon. Sår forårsaket av trykk, nevropati og immunologisk/inflammatorisk sykdom. Hvert emne er delt inn i to temaer, og hvert tema starter med en samling på fire dager. Her vil flere av skandinavias ledende eksperter forelese om utvalgte emner relatert til de aktuelle temaene. Mellom modulene vil kommunikasjon, veiledning og innlevering foregå ved hjelp av internettbaserte hjelpemidler.

Studiekrav: En skriftlig oppgave i hvert emne. Deltakelse i diskusjonsgrupper på Fronter. 75% frammøte.

Forelesningsplan: To ukesamlinger per semester. Høsten 2016 er det undervisning mandag til torsdag i uke 36 og 44

Målgruppe(r): Helsepersonell som jobber med sårbehandling.

Opptakskrav: Bachelor eller minimum tilsvarende 180 studiepoeng innen helse- og sosialfag.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk, emne C - Generelle og sanserelaterte lærevanskar og nedsett funksjonsevne. LEDIGE PLASSER — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: 2016 haust
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: 585,- pr semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: EVL-SPES315

Innhold: I dette emnet vil studenten få innsikt i generelle lærevanskar og nedsett funksjonsevne, og korleis skulen og barnehagen kan arbeide for å førebygge og avhjelpe vanskar i eit livslangt perspektiv.

Emnet tar for seg følgjande perspektiv: inkludering, læring i eit meistringsperspektiv, førebygging, symptom og årsakar, kartlegging og spesialpedagogiske tiltak.

Emnet vil peike på verdien av å fremje eit godt psykososialt læringsmiljø, der det enkelte barn kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyring.

Organisering og arbeidsmåte: Forelesingar, individuelt arebid, gruppearbeid og drøftingar

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte og obligatoriske studieoppgaver som blir presentert i semesterplan

Forelesningsplan: Obligatorisk oppstartsamling på Stord, samt krav til 80 % frammøte på dei 4 andre samlingane. Datoar med atterhald om endring.
6.9. 13:00-18:00 Stord
7.9. 13:00-18:00 Stord
27.9. 09:00-14:00 Haugesund
28.9. 09:00-14:00 Haugesund
18.10. 13:00-18:00 Haugesund
19.10. Ekskursjon
8.11. 13:00-18:00 Stord
9.11. 09:00-14:00 Stord
23.11. 13:00-18:00 Stord

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Heimeeksamen, karakter A - F

Målgruppe(r): Førskulelærar/lærar.

Opptakskrav: Førskulelærar/lærar med minimum 2 års yrkespraksis etter fullført utdanning.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Spesialpedagogikk, emne A - Problemåtferd — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 haust
 • Søknadsfrist: Utgått - ingen ledige plasser.
 • Varighet: 1 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: 585,- pr semester
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: SPES115

Innhold: I dette emnet vil studenten få innsikt i forhold som påverkar problem åtferd, sosiale - og emosjonelle vanskar og korleis barnehagen og skulen kan arbeide for å førebygge og avhjelpe slike vanskar. Det vil bli tatt utgangspunkt i ein systemisk tilnærming til emneområdet som også inkluderer individperspektivet.

Studenten får kompetanse som er relevant i arbeid med tilpassa opplæring og spesialpedagogiske tiltak. Emnet vil ta for seg det viktige ved å fremje eit godt psykososialt læringsmiljø, der det einskilde barn kan oppleve tryggleik og sosial tilhøyring.

Studenten får innsikt i yrkesetiske problemstillingar knytt til arbeid med problem åtferd i barnehage og skule.

Organisering og arbeidsmåte: Førelesingar, individuelt arbeid, gruppearbeid og drøftingar

Studiekrav: 80 % obligatorisk frammøte og obligatoriske studieoppgåver som blir presisert i semesterplan

Forelesningsplan: Obligatorisk oppstartsamling på Stord, samt krav til 80 % frammøte på dei 4 andre samlingane. Datoar med atterhald om endring.
23.8. 13:00-18:00 Stord
24.8. 09:00-14:00 Stord
13.9. 13:00-18:00 Haugesund
14.9. 09:00-14:00 Haugesund
4.10. 13:00-18:00 Haugesund
5.10. 10:00-15:00 Haugesund
1.11. 13:00-18:00 Haugesund
2.11. 09:00-14:00 Stord

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Heimeeksamen, karakter A - F

Målgruppe(r): Førskulelærar/lærar.

Opptakskrav: Førskulelærarar/lærarar med minimum 2 års yrkespraksis etter fullført utdanning.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Pedagogisk veilederutdanning, del 1. Veiledning i skole og barnehage. — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: 15. april 2016
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord/Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Semesteravgift: kr. 585
 • Søk her: www.hsh.no/sok
 • Emnekode: EVL-VEIL115R

Mål for studiet: Bidra til kvalifisering av lærere som skal være veileder for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Studiet bidrar også til kvalifisering av praksislærere i barnehage og skole, kollegaveiledning og foreldreveiledning.

Innhold: Studiet vil ha hovedvekt på grunnleggende veiledningsteori, strategi, metode og profesjonskunnskap. Veiledning som læringsaktivitet skal være gjennomgående i alle temaene.

Organisering og arbeidsmåte: Samlings- og nettbasert.

Studiekrav: Obligatorisk frammøte oppstartsdag og 80% på samlinger/undervisning. Obligatorisk arbeid i basisgruppe og skriftlige oppgaver. Nærmere presisering av studiekrav i semesterplanen.

Forelesningsplan: Datoer med forbehold om endringer:
16. september Stord kl. 12.30 - 17.30
17. september Stord kl. 09.30 - 15.30
26. oktober Haugesund kl. 12.30 - 17.30
23. november Stord kl. 12.30 - 17.30
18. januar Haugesund kl. 12.30 - 17.30
8. februar Stord kl. 12.30 - 17.30
8. mars Haugesund kl. 12.30 - 17.30
19. april Stord kl. 12.30 - 17.30

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering: Hjemmeeksamen med karakter bestått/ikke bestått.

Målgruppe(r): Førskolelærere i barnehage, lærere i grunnskole og videregående skole.

Opptakskrav: Fullført lærarutdanning og 2 års praksis etter utdanning.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Matematikk - trinn 5-10, nivå 2. LEDIGE PLASSER — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: 585,- pr. semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: EVL-MA315 og EVL-MA415
 • Programkode: EVU-MAT2
Last ned: Fullstendig omtale av studiet: Emne 1 EVL-MA315 og Emne 2 EVL-MA415 (PDF)

Innhold: Lærere som søker opptak til videreutdanningene etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 15. mars vil ikke benytte seg av ordningene med vikarordning eller stipendordningen.

Matematikk 2, trinn 5-10 er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet. Studiets mål er å utvide matematikklærernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Studiekrav:
Emne 1:
1. Utprøving av pedagogisk bruk av IKT i modellering/funksjonslære på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.  Utprøvingen skal videofilmes.
2. Utvikling av undervisningskunnskap.
3. Vurdering av matematikkoppgaver opp mot kompetansemål.

Emne 2:
1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i matematisk argumentasjon/bevis på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium. Utprøvingen skal videofilmes.
2. Utvikling av undervisningskunnskap.
3. Vurdering av elevers argumentasjon i geometri.

Forelesningsplan: 14. september obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
15. september obligatorisk samling på Stord kl. 8 -15
26. oktober obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
27. oktober obligatorisk samling på Stord kl. 8 - 15
30. november obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
1. desember obligatorisk samling på Stord kl. 8 - 15
6. oktober obligatorisk nettmøte kl. 13.30 - 15.30
17. november obligatorisk nettmøte kl. 13.30 - 15.30

Vår - tre obligatoriske samlinger på Stord, hver samling er på to dager med
undervisning 10-17 første dag, og undervisning 8-15 andre dag. Tre obligatoriske studiekrav og obligatorisk deltakelse på nettmøter.

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1: Skriftlig skoleeksamen.
Emne 2: Muntlig eksamen.

Målgruppe(r): Lærere tilsatt i grunnskolen.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning og fullført Matematikk 1 5-10 eller tilsvarende.

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Matematikk - trinn 5-10, nivå 1. LEDIGE PLASSER — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
Last ned: Fullstendig omtale av studiet: Emne 1 EVL-MA115 og Emne 2 EVL-MA215 (PDF)

Innhold: Lærere som søker opptak til videreutdanningene etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 15. mars vil ikke benytte seg av ordningene med vikarordning eller stipendordningen.

Matematikk 1, trinn 5-10, er forankret i nasjonale retningslinjer for matematikkfaget i grunnskolelærerutdanningen, læreplanverket for grunnskoleopplæringen og harmoniseringsdokumentet utarbeidet av ressursgruppen for matematikkfagene i Kompetanse for kvalitet. Studiets mål er å utvide matematikklærerernes faglige og didaktiske repertoar for utøving av god matematikkundervisning gjennom utforskende og utøvende studier av egen praksis og relevant forskning.

Studiekrav:
Emne 1:
1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i algebra/prealgebra på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.  Utprøvingen skal videofilmes.
2. Utvikling av undervisningskunnskap.
3. Vurdering av læreverk.

Emne 2:
1. Utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i geometri på egen skole. Dette studiekravet skal føre til kunnskapsdeling i eget kollegium.  Utprøvingen skal videofilmes.
2. Utvikling av undervisningskunnskap.
3. Vurdering av verktøy.

Forelesningsplan: 7. september obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
8. september obligatorisk samling på Stord kl. 8 -15
19. oktober obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
20. oktober obligatorisk samling på Stord kl.8 - 15
23. november obligatorisk samling på Stord kl. 10 - 17
24. november obligatorisk samling på Stord kl. 8 -15
29. sept. obligatorisk nettmøte kl. 13.30 - 15.30
10. november obligatorisk nettmøte kl. 13.30 - 15.30

Vår - tre obligatoriske samlinger på Stord, hver samling er på to dager med undervisning kl 10-17 første dag, og undervisning kl 8-15 andre dag.
Tre obligatoriske studiekrav og obligatorisk deltakelse på nettmøter.

Pensum:hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1: Skriftlig eksamen.
Emne 2: Muntlig eksamen, 45 minutter

Målgruppe(r): Lærere tilsatt i grunnskolen.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Regning som grunnleggende ferdighet. Nettbasert. LEDIGE PLASSER — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Nettbasert
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: 585,- pr. semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Programkode: RGLF

Innhold: Lærere som søker opptak til videreutdanningen etter Utdanningsdirektoratet sin søknadsfrist 15.mars vil ikke få benytte seg av vikarordningen eller stipendordningen.

Regning som grunnleggende ferdighet er et nettbasert vidareutdanningstilbud innen Utdanningsdirektoratet sitt satsingsområde Kompetanse for kvalitet (udir.no/…/Etter-og-videreutdanning).

Regning som grunnleggende ferdighet handler om å tolke og forstå informasjon om blant annet tall og størrelser, tid og mengder i ulike skolefag og i dagliglivet. Spennvidden er stor fra naturfag til musikk eller samfunnsfag til kroppsøving. Regning som grunnleggende ferdighet er ikke videreutdanning i matematikk, men skal bidra til elevenes forståelse og utvikling i fagene, samtidig som de ulike fagene bidrar til å styrke elevenes regneferdigheter. Regning som grunnleggende ferdighet vil i mange sammenhenger henge sammen med bruk av IKT.

Tilbudet er delt i to emner. De fleste fagseksjonene ved HSH bidrar i kurset. Studiet vil være praksisnært og knyttes opp mot skolehverdagen.

Emne 1: Fokus er grunnleggende regneferdigheter vi trenger i skole og hverdag. Flere tema blir berørt, blant annet praktisk og variert undervisning i regning, tallbegrep, de fire regneartene og veiledning

Emne 2: Fokus i emne 2 vil også være grunnleggende regneferdigheter vi trenger i skole og hverdag. Tema som blir berørt er blant annet: Nasjonale prøver og analyseverktøyet som hører til, utviklingsarbeid og læring i praksisfellesskap, utvikling, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg og regning knyttet til funksjoner, geometri, måling, statistikk og sannsynlighet.

Vi vektlegger en bred tilnærming, og studiet vil passe for lærere på 1.-10. trinn i grunnskolen.

Organisering og arbeidsmåte: Arbeidsformer vil være forelesninger, diskusjoner, refleksjon og oppgaveløsning. Studentene må påregne stor grad av selvstudium og egenaktivitet. Vi vil hovedsakelig bruke Adobe Connect og læringsplattformen Fronter. Ved oppstart vil det blir tilrettelagt for opplæring i bruken av disse verktøyene for dem som har behov for det. Bruk av IKT er sentralt, og alle studenter må disponere datamaskin med kamera, mikrofon og nett tilgang.

Lærerer som søker opptak til videreutdanning etter Udir sin søknadsfrist vil ikke få nytte seg av verken vikarordning eller stipendordning.

Studiekrav: Mellom nettmøtene vil det være arbeid med studiekrav som må godkjennes.

Forelesningsplan: Undervisning i nettmøter i partalsuker. I oddetalsuker blir det presentert nytt stoff i fronter og det blir lagt opp til arbeid, individuelt og i grupper. Datoer med forbehold om endringer:
25.8.
8.9.
22.9.
6.10.
20.10.
3.11.
17.11.
1.12.
Undervisning mellom kl. 13.30 - 15.30 alle dagene.

Vurdering:
Emne 1, EVL-RGLF115, har skriftlig hjemmeeksamen som teller 100 %, gradert karakter A - F.
Emne 2, EVL-RGLF215, har prosessmappeeksamen som teller 100 %, gradert karakter A - F.

Målgruppe(r): Lærere både med og uten matematikk i sin utdanning. Lærere søker om deltakelse gjennom Utdanningsdirektoratet sitt eget søkesystem.

Opptakskrav: Fullført lærerutdanning

Må ha minimum 30 % stilling i skole.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Norsk 2 - trinn 5-10, nivå 2. LEDIGE PLASSER — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 høst
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord, samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: 585,- pr. semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: EVL-NORSK315 og EVL-NORSK415
 • Programkode: NORSK

Innhold: Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Udir si søknadsfrist 15. mars vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga.

Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på varig vidareutdanning. Etter lov Forskrift til opplæringslova § 14-2 (2006) må ein lærar ha 60 studiepoeng norsk for å undervise i faget på ungdomssteget. Krava til lese- og skrivekompetanse har auka sterkt dei siste tiåra, og det er eit uttalt ønske at norsklærarane aukar kompetansen sin på området lesing og skriving. Norsk 2 set studentane i stand til å møte desse krava og fører studentane fram mot ein tilstrekkeleg kompetanse for å undervise på ungdomssteget.

Norsk 2 5-10 er eit samlingsbasert vidareutdanningstilbod innan Utdanningsdirektoratet sitt satsingsområde Kompetanse for kvalitet (udir.no/…/Etter-og-videreutdanning).
Norsk 2 byggjer på Norsk 1 for grunnskulelærar 5-10, og er delt i to emne på 15 studiepoeng kvar. Emne A går hausten 2016, og emne B går våren 2017.

Studiet har fokus på emne som høver for dei som skal undervisa på 5.-10. trinn. Studiet har 3 samlingar pr semester i inntil 3 dagar.
Det vert lagt til rette for fagleg samarbeid og sosiale tiltak på samlingane. Kommunikasjon og aktivitet vil skje digitalt utanom samlingane. Studentane arbeider med faglege og didaktiske oppgåver knytt til fagstoffet mellom samlingane. Ein sentral del av arbeidet vil vera knytt til eigen undervisningspraksis/eigne praksiserfaringar.

Vurderinga i studia vil bli gitt som obligatoriske munnlege og skriftlege studiekrav undervegs, og avsluttande vurdering i form av prosjektinnlevering, mappevurdering og heimeeksamen. Nynorsk og bokmål er sidestilte målformer i studiet.

Emne Norsk 2A dreier seg om tale og skrift, utviklinga frå ein munnleg til ein skriftleg tekstkultur, og skule- og faghistorie. Sentralt i studiet er samanhengen mellom språk og tekst i fortid og samtid. Studentane skal få utvida, forskingsbasert innsikt i korleis språket har utvikla seg og framleis utviklar seg. Det blir lagt vekt på litteraturteori, teksthistorie og barnelitteraturhistorie. To didaktiske hovudområde er munnleg kommunikasjon og den vidare leseopplæringa. Kulturomgrepet står sentralt, og arbeidet med tekstar har som siktemål å oppøva analytisk og kritisk lesing. Det blir lagt vekt på praktisk arbeid med og utprøving av metodar i leseopplæring. Studentane får også arbeida med eit sjølvvalt språkleg eller litterært særpensum knytt til faglege og didaktiske problemstillingar.

Emne Norsk 2B dreier seg om eit utvida tekstomgrep og om språkleg kommunikasjon i ulike medium og i ulike former. Dialektar, sosiolingvistikk og norsk som andrespråk er sentrale språklege emne. Det blir lagt vekt på teori om sakprosa, fagbøker og digitale multimodale tekstar og om moderne skjønnlitteratur. Studentane skal også få utvida forskingsbasert innsikt i fagdidaktiske spørsmål, særleg innan den vidare skriveopplæringa med vekt på argumenterande tekstar, og dei norskfaglege grunnleggjande ferdigheitene. Det blir lagt vekt på praktisk arbeid med og utprøving av metodar i skriveopplæring

Organisering og arbeidsmåte: Førelesningar, individuelt arbeid, bruk av øvingsrom, gruppearbeid og drøftingar.

Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Udir sin søknadsfrist vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga.

Studiekrav: Obligatoriske munnlege og skriftlege studiekrav.
Ein del av oppgåvene vil medføra utprøving og/eller refleksjon over eigen praksis og at studenten bidrar i skulen sitt utviklingsarbeid.

Forelesningsplan: Datoar med forbehold:
14.9. 11:00-17:00
15.9. 08:30-17:00
16.9. 08:30-14:00
19.10. 11:00-17:00
20.10. 08:30-17:00
21.10. 08:30-14:00
16.11. 11:00-17:00
17.11. 08:30-17:00
18.11. 08:30-14:00

Samling i januar, mars og april 2017.

Dag 1 i kvar samling tek me omsyn til reisetid for studentane og byrjar litt ut på dagen. Gjer merksam på at det går direktefly frå Oslo til Stord.

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1 Prosjektoppgåve 50 % og heimeeksamen 3 dagar 50 %.
Emne 2 Heimeeksamen på nynorsk 50 % og mappevurdering, valfri målform, 50 %.

Målgruppe(r): Lærarar som underviser 5.-10. trinn.

Opptakskrav: Fullført lærarutdanning. Bestått Norsk 1, 5-10 eller tilsvarande.

Må ha minimum 30 % stilling i skule.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Andrespråkspedagogikk - undervisning av fleirspråklege elevar, trinn 1-10, nivå 1. LEDIGE PLASSER — 30 (15 + 15) studiepoeng

Korte fakta:

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Oppstart: 2016 haust
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Stord
 • Studiepoeng: 30 (15 + 15)
 • Semesteravgift: 585,- pr. semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: EVL-ASP115 og EVL-ASP215
 • Programkode: EVU-ASP

Innhold: Lærarar som søkjer opptak til vidareutdanninga etter Utdanningsdirektoratet si søknadsfrist 15. mars vil ikkje få nytte seg av verken vikarordninga eller stipendordninga.

Studiet er eit ledd i regjeringa si satsing på vidareutdanning, Kompetanse for kvalitet. Det er eit mål å betre skuleprestasjonane til elevar med minoritetsbakgrunn i norsk skule, og det er ønskeleg at lærarar styrker sin pedagogiske, faglege og fagdidaktiske kompetanse på dette feltet. Det er også ønskeleg at skular vert stimulerte til å drive utviklingsarbeid innanfor feltet. Studiet legg derfor opp til å relatere teori og lærestoff til eigen praksis.

Fullstendig omtale av studiet:
ans.hsh.no/…/EVL-ASP115_og_EVL-ASP215.pdf

Studiekrav: Blir spesifisert i semesterplan.

Forelesningsplan: I kvart semester er det tre samlingar á to dagar. Første dag er det undervisning frå 11.15- 17.00, andre dag 08.30- 16.00. Mellom samlingane skal studentane arbeide med studiekrav som skal leverast på læringsplattforma Fronter. Datoar med forbehold:
5. og 6. september Stord
17. og 18. oktober Stord
14. og 15. november Stord
16. og 17. januar Stord
6. og 7. mars Stord
24. og 25. april Stord

Pensum: hsh.no/…/videreutdanning.htm

Vurdering:
Emne 1: 6 timar skriftleg eksamen (100%).
Emne 2: prosjektoppgåve(60%) og munnleg eksamen (40%).

Målgruppe(r): Lærarar i grunnskulen.

Opptakskrav: Fullført lærarutdanning med minst 30 sp norsk eller tilsvarande.

Må ha minimum 30 % stilling i skule.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Disse har ansvaret for oppdatering av kursoversikten.

Sida ble sist oppdatert: 09.06.2016