Etter- og videreutdanning

Nye tilbud med oppstart våren 2017 kommer snart!

 

Aktuelle tilbud:

GMDSS/GOC KURS — 0 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: Uke 33 torsdag 18/8
 • Søknadsfrist: 1. august 2016
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 0
 • Kursavgift: 20000 kroner
 • Søk her: www.hsh.no/sok
HSH har 4 ledige kursplasser på GMDSS/GOC opplæring høsten 2016. Ta kontakt for påmelding.

Innhold:
Teoriundervisning på HSH. Praktiske øvelser i radiolaben på Karmsund videregående skole.

KURSET OMFATTER:
Teoriundervisning inkludert teoriprøven. Praktiske øvelser inkludert praktisk eksamen. Kurset gir en grundig innføring i operativ bruk av GMDSS skipsradioutstyr som VHF, MF, HF med DSC og satellittbaserte systemer som Inmarsat B og C, samt prosedyrene for dette. Også bruk og sjekk av bærbart nødradioutstyr og nødbatterier vektlegges. GOC sertifikatet kvalifiserer til tjeneste som radiooperatør på skip og offshore over hele verden.

Tema som gjennomgås:
Prosedyrer for nød, haster, trygging og rutine.
Bærbart nødradioutstyr
Navtex
Satelittsystemer
VHF, MF, HF m/DSC
Frekvenser
Kraftforsyning
Teknikk og antenner
Reglement
Radiovakthold

Kursdeltagerne må ha fylt 18 år og må ved fremmøte til kursets første dag kunne identifisere seg med godkjent legitimasjon (pass, førerkort eller annen godkjent legitimasjon).

ORGANISERING OG TIDSPUNKT:
Uke 33 torsdag 18/8 kl. 08:15 til 16:00
Uke 34 tirsdag 23/8 kl. 08:15 til 16:00
Uke 35 tirsdag 30/8 kl. 08:15 til 16:00
Uke 36 mandag 5/9 kl. 08:15 til 17:00
Uke 36 torsdag 8/9 kl. 08:15 til 17:00
Uke 37 mandag 12/9 kl. 08:15 til 16:00
Uke 37 torsdag 15/9 kl. 08:15 til 16:00
Uke 38 mandag 19/9 kl. 08:15 til 16:00
Uke 39 mandag 26/9 kl. 08:15 til 15:00 (inkludert teoriprøve)

Praktiske øvelser:
Gruppe 1: Fra Mandag 3/10 til og med Torsdag 6/10 kl. 08:15 til 18:00 Praktisk eksamen enten fredag 7/10 eller mandag 10/10.

Gruppe 2: Fra Tirsdag 11/10 til og med Fredag 14/10 kl. 08:15 til 18:00 Praktisk eksamen enten mandag 17/10 eller tirsdag 18/10.

Gruppe 3: Fra Onsdag 19/10 til og med Mandag 24/10 kl. 08:15 til 18:00 Praktisk eksamen enten tirsdag 25/10 eller onsdag 26/10.

Gruppe 4: Fra Torsdag 27/10 til og med Onsdag 2/11 kl. 08:15 til 18:00 Praktisk eksamen enten torsdag 3/11 eller fredag 4/11.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Omsorgsteknologi, del 1 — 15 studiepoeng

Korte fakta:

Mål for studiet: Ved endt studie skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskap:
- ha inngående kunnskap om ulike teknologiske løsninger som kan brukes i omsorgsteknologi. ha kunnskap om organisatoriske og samfunnsøkonomiske konsekvenser ved bruk av omsorgsteknologi.
- ha kunnskap om ulike aktører, rolle og ansvar knytt til omsorgsteknologi.
Ferdigheter:
- kunne delta som brukerrepresentant i spesifikasjon og gjennomføring av teknologiprosjekter.
- vurdere anvendelse av teknologiske hjelpemidler innen omsorg fra ulike perspektiv.
Generell kompetanse:
- kunne analysere etiske og juridiske rammer, sikkerhetsrisiko og problemstillinger ved bruk av omsorgsteknologi.

Innhold: Emnet gir kunnskap innen omsorgsteknologi, samt fagkritiske holdninger til utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helsetjenesten. Det blir lagt stor vekt på teknologisk basiskunnskap, samt kunnskap om anskaffelse, bruk og konsekvenser av omsorgsteknologi.

Organisering og arbeidsmåte: Emnet har tre undervisningssamlinger på to dager. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt, og på elektroniske læringsarenaer.

Studiekrav: Emnet har obligatoriske studiekrav som må bestås før eksamen

Forelesningsplan:
29.-30. september Haugesund
27.-28. oktober Stord
24.-25. november Haugesund

Vurdering: Hjemmeeksamen, karakterskala A - F

Opptakskrav: Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i helse-, og sosialfag, og andre relevante utdanninger.

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Tverrfaglig videreutdanning i omsorgsteknologi - Kull 2016 — 30 studiepoeng

Korte fakta:

 • Søknadsfrist: 20. august 2016
 • Varighet: To semester
 • Studiested: Haugesund og Stord
 • Studiepoeng: 30
 • Kursavgift: 1000 kr per semester
 • Semesteravgift: 585 kr per semester
 • Søknadsskjema: fsweb.no/…/login.seam

Innhold: Studieprogrammet inneholder to emner, Omsorgsteknologi 1 og Omsorgsteknologi 2. Begge emnene er på 15 studiepoeng og går over ett semester hver.

Omsorgsteknologi 1 har fokus på kunnskap innen omsorgsteknologi, samt fagkritiske holdninger til utvikling og bruk av teknologiske løsninger i helsetjenesten. Det blir lagt stor vekt på teknologisk basiskunnskap, samt kunnskap om anskaffelse, bruk og konsekvenser av omsorgsteknologi.

Omsorgsteknologi 2 har fokus på implementering av omsorgsteknologi og konsekvenser for organisering av tjenester. Metoder og teknikker i innovasjonsprosesser, og etiske og juridiske rammer ved fag-, kvalitets- og endringsarbeid har stort fokus.

Organisering og arbeidsmåte: Hvert emne har tre undervisningssamlinger på to dager. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt, og på elektroniske læringsarenaer.

Vurdering: Hvert semester avsluttes med en hjemmeeksamen

Opptakskrav: Bachelorgrad, minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende i helse-, og sosialfag, og andre relevante utdanninger

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier - LEDIGE PLASSER — 15 studiepoeng

Korte fakta:

 • Oppstart: September 2016
 • Søknadsfrist: Kontakt opptak@hsh.no
 • Varighet: 2 semester
 • Studiested: Haugesund
 • Studiepoeng: 15
 • Kursavgift: Ingen
 • Semesteravgift: 585,- pr semester
 • Søknadsskjema: Kontakt opptak@hsh.no
 • Emnekode: SYK1003

Mål for studiet: Studiet skal bidra til å sikre kvalitet og kompetanse for praksisveiledere som har ansvar for å veilede helsefagstudenter i praktiske studier.

Innhold: Modul 1: Veiledning, veiledningsprosessen, styringsdokumenter for veiledning, kunnskap og læring, veiledningmetoder, veilederrollen og studentrollen.

Modul 2: Veiledning og etikk, tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS), gruppeveiledning og veiledning av kollegaer, konflikthåndtering, veiledning og refleksjon, vurdering av studentens læring i praksis.

Organisering og arbeidsmåte: Studiet går på deltid over to semestre, og er organisert i to moduler. Det blir en hel dag undervisning per måned, til sammen 10 dager. Undervisningsdagene består av seminarer, forelesninger og gruppearbeid.

Studiekrav: Ja

Vurdering: Mappeeksamen

Målgruppe(r): Kontaktsykepleiere, vernepleiere og andre med ansvar for veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier

Opptakskrav: Autoriserte/offentlig godkjent sykepleiere, vernepleiere eller andre med bachelorgrad innen helsefag

Kontakter:


Spørsmål om opptak:

Adm. kontakt:

Faglig kontakt:


Disse har ansvaret for oppdatering av kursoversikten.

Sida ble sist oppdatert: 12.08.2016