Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

EVU-forum 2016

Velkommen til EVU-forum 25.- 26. oktober!
Årets EVU-forum skal vera på Høgskolen Stord/Haugesund, kampus Stord.

Seminaret er gjennomført. En stor takk til alle foredragsholdere og gjester som bidro til at dette ble et vellyket seminar. Presentasjoner og bilder er gjort tilgjengelig her

Arbeidslivet er i omstilling og kompetanse blir løfta opp som viktig faktor for å lykkast i den framtidige arbeidsmarknaden.

Kva type kompetanseheving blir tilbudt og prioritert?

Kva trendar ser me når det gjeld organisering og innretning på tilbod og kva blir etterspurt?

Mangfaldet av utdanningsmoglegheiter er stort.

Arrangøren av årets EVU-forum har stor tru på at samarbeid saman med nytenking er viktige faktorar for at universitet og høgskular skal lykkast med å tilby relevante vidareutdanningar som arbeidslivet har bruk for. Utdanningssektoren må våga å tenkja nytt når det gjeld både innhald og organisering av tilbod. I tillegg må me bruka mange ulike kanalar for å nå ut både lokalt, regionalt, nasjonalt og kanskje også internasjonalt med informasjon om kva me kan tilby og for å forstå kva både samfunn og enkeltmenneske har bruk for.

Se liste over påmeldte!

I tillegg til fagleg påfyll skal forumet vera ein møteplass for erfaringsdeling.Det er eit godt høve til å sjå beste vestkant av landet, vera sosial med kollegaer over heile landet og delta på middag hos mesterkokken Geir Skeie på fiskerestauranten Brygga 11.

Målgruppe for EVU-forum: tilsette i UH-sektoren som arbeider administrativt med etter- og vidareutdanning.

Har du spørsmål tar du kontakt med oss.

Program

Programmet kan lastes ned som PDF format her.

Tysdag 25.oktober

09:30 Registrering Stord Hotell

10:45 Velkommen og praktisk informasjon

Del 1 Trendar innan etter- og vidareutdanning

11:00 Etter- og videreutdanning for neste generasjons studenter v/ Jan Svärdhagen, Høgskolen i Dalarna

11:50 Pause

12:00 Kartlegging av etter- og videreutdanningstilbud i Norge v/ Siri Brorstad Borlaug frå NIFU. Les rapporten her
12:50 Spørsmål og refleksjon
13:00 Siste nytt frå Udir v/Morten Skaug

13:20 Lunsj

Del 2 Innovasjon i utdanning

14:00 Design av utdanning v/Anders Grov Nilsen
14:30 Digital relasjonsbygging - er det mogeleg? v/Aslaug Grov Almaas
15:00 Spørsmål og drøfting

15:20 Pause

15:30 Mogelegheiter i ein fusjon v/Mette Larsen, HSN
16:00 Kaffi og kaffimat - og litt attåt
16:20 Kreativ workshop v/Astrid Kjellevold Steinsland frå Atheno

17:50 Program slutt

19:30 Gåtur til sentrum

19:45 Middag på Brygga 11

Onsdag 26.oktober

08:30 Buss Stord Hotell - kampus Stord

Del 3 Omdømmebygging og marknadsføring

09:00 Me byggjer regionen - Bu i Sunnhordland, presentasjon av eit prosjekt v/Anne Synnøve Lønne

09:30 Marknadsføring i sosiale medier v/Jan Thomas Rantaniitty frå Appex

10:30 Pause

10:45 Utdanning som drivar for regional kunnskapsutvikling v/Gunnar Grepperud
11:30 Livslang læring - hva mener du med det? v/Anne Kristin Rønsen

12:05 Lunsjkonsert

12:15 Lunsj

12:45 Karriererettleiing - i møte med arbeidsliv og student v/ Rønnaug Tveit, SiB Karriere & Studiemestring - Studentsamskipnaden i Bergen

13:45 Buss til Leirvik bussterminal

Pris og påmelding

Konferanseavgift: kr 3200 + overnatting.

Påmeldingsfrist: 25.september.

Du melder deg på via Deltager.no Du må betale deltakaravgifta samtidig med at du melder deg på.

Dersom du har matallergiar ber me deg sende informasjon om dette til oss

Overnatting

Det er reservert rom på Stord hotell for deltakarane for bestilling innan 13.september. Pris per person i enkeltrom er 950 kr.
Reservasjon må gjøres via e-post booking@stord-hotel.no Oppgi referanse HSH og dato ved reservasjon.

Transport

Fly Oslo - Stord: www.stordlufthamn.no/

25.10. Oslo - Stord: 08:30 - 09:25

26.10. Stord - Oslo: 16:30 - 17:25

Det går ikkje flybuss frå flyplassen, men taxi kan bestillast om bord på flyet.
Det er om lag 15 minutt kjøring fra Stord lufthavn til Stord hotell.

For dei som ikkje flyr frå Oslo, kan det vera like enkelt å fly til Bergen eller Haugesund for så å reisa vidare med båt eller buss.

Frå/til Bergen med buss http://kystbussen.no/

25.10. Bergen busstasjon - Leirvik bussterminal 07:55 - 10:10

26.10. Leirvik bussterminal - Bergen busstasjon 14:40 - 16:45

Frå/til Bergen/Bergen lufthavn, Flesland med båt http://www.skyss.no/

25.10. Bergen - Flesland kai - Leirvik 08:10 - 08.35 - 10:07

26.10. Leirvik - Flesland kai - Bergen 14:10 - 15:25 - 15:54

Frå/til Haugesund med buss http://kystbussen.no/

25.10. Haugesund rutebilstasjon - Leirvik bussterminal 09:30 - 10:40

26.10. Leirvik bussterminal - Haugesund rutebilstasjon 14:10 - 15:15

Frå/til Stavanger med buss http://kystbussen.no/

25.10. Stavanger sentrum Byterminalen - Leirvik bussterminal 07:15 - 10:40

26.10. Leirvik bussterminal - Stavanger sentrum Byterminalen 14:10 - 17:30

Påmeldte
Fornavn Etternavn Tilhørighet
Kaja Kristin Ahlgreen Høgskolen i Oslo og Akershus,
Elin Alvestrand Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Irene Andersen NTNU VIDERE
Jane Asdal Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for helse- og sosialfag
Siri Asdal Universistetet i Agder
Åse Bakken Høgskolen i Sogn og Fjordane
Anne-Gunn Bakken NTNU VIDERE
Eva Marie Bjørlin Høgskolen i Sørøst-Norge
Trude Strøm Borlaug Norges idrettshøgskole
Kari Elin Bratteland Universistetet i Agder
Tone Lunde Brekka Universistetet i Agder
Britt Bruland Universitetet i Bergen,
Kari Egelandsdal Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Drammen
Nicole M Silvia Elgueta Universistetet i Agder
Annelise Eng-Øvermo Høgskole i Lillehammer,
Aina Enstad HSN
Elisabeth Faret Universitetet i Stavanger
Hilde Friis Høgskolen i Hedmark
Elin Halvorsen Høgskolen i Hedmark
Camilla Hanaas Universistetet i Agder
Oddveig Hansen Universitetet i Stavanger - EVU
Else Kasin Haugen Høgskolen i Sørøst-Norge, Campus Notodden
Lone Haugsvær NHH Executive
Ann Margret Haukanes Universitetet i Bergen,
Bente Hellesen HiB
Annette Hilde Norges idrettshøgskole
Bjørg Hildeskår Universitetet i Bergen,
Beate Holding Høgskolen i Oslo og Akershus,
Carina Holm Høgskolen i Østfold
Margret Hovland NTNU
Eva Skals Johanskareng Høgskolen i Oslo og Akershus,
Hilde Johnsen Høgskolen i Sørøst-Norge, campus Notodden
Marianne Kirkhus Høgskolen i Sørøst-Norge
Bjørg Knoph Høgskolen i Østfold
Siri Kolflaath Auen Høgskolen i Sørøst-Norge
Line Kristiansen Høgskole i Lillehammer,
Birthe Kåfjord Lange Norges Handelshøyskole
Mette Larsen Høgskolen i Sørøst-Norge
Kristin Larsen Høgskole i Lillehammer,
Kristin Lawther Høgskolen i Bergen
Ingvild Losnegaard Universitetet i Bergen,
Marianne Lundanes Universitetet i Bergen
Silje Ramfjord Lykkedrang Universistetet i Agder
Mette Løhren Høgskolen i Hedmark
Oddbjørg Mikkelsen NTNU VIDERE
Jorunn Sætre Miljeteig Høgskolen Stord/Haugesund
Mona Sannerud Moe Norges idrettshøgskole
Merete Molberg NTNU, SVT-fakultetet
Linda Mowinckel Nilsen Høgskolen i sørøst-Norge
Ingvild Brekke Myhre Høgskolen Stord/Haugesund
Monica Vibece Myrdahl Norges idrettshøgskole,
Inger Lise Nes Høgskolen i Sørøst-Norge
Krohn Nna Falsen Universistetet i Agder
Marit Offerdal NLA Høgskolen
Ted Olsen Høgskolen i Østfold
Felipe Panza Høgskolen Stord/Haugesund
Nina Parmann Høgskolen i Bergen
Marianne Pedersen Høgskolen i Østfold
Hilde Rolen NIH, Senter for etterutdanning
Hedvig Rørvik HØgskolen i Bergen
Ingunn Schult Høgskolen i Hedmark, Campus Rena
Unni Simensen Høgskolen i Hedmark
Morten Skaug Høgskolen i Østfold
Tone Skjerdal Høgskulen i Sogn og Fjordane
Anya Skreppedal Andersen Høgskolen i Sørøst-Norge
Annveig Skurseth NTNU VIDERE
Tina Smith Høgskolen i Østfold
Marit Soini NTNU
Ida Stabrun Høgskolen i Oslo og Akershus,
Thor Martin Steenersen Høgskolen i Bergen
Mariann Sveen Høgskole i Lillehammer,
Hjalmar Dønne Sæbø Universistetet i Agder
Randi Sønderland Høgskolen Stord/Haugesund
Nina Teistevoll UiT Norges arktiske universitet
Karsten Tillerli Universitetet i Stavanger
Bente Tollefsen Universitetet i Bergen,
Lene Tønnesen Universistetet i Agder
Lena Marie Vestli NHH Executive
Bente Kjørstad Walaker Høgskulen i Sogn og Fjordane
Ronald Worley Høgskolen i Oslo og Akershus,
Kari Aasheim Høgskolen i Sørøst-Norge
Linn Jeanette Fylkesnes Høgskolen i Bergen
Randi Moen Sund NTNU
Mette Høgsand Universitetet i Stavanger
Linda Vibeke Kiønig Høgskolen i Hedmark
Espen Kristiansen Høgskolen i Hedmark
Anita Nordseth Høgskolen i Bergen
Randi Moen Sund NTNU
John-Andre Valdersnes Høgskulen i Bergen
Jane Aase Wathne Universitetet i Stavanger EVU
Morten Åsland UIT Norges arktiske universitet

Sida ble sist oppdatert: 25.11.2016