Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

«Kompetanse for fremtidens barnehage»

- strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Gjennom strategien Kompetanse for fremtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020 skal det tilbys videreutdanningstilbud for barnehagelærere og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for ansatte med en annen treårig pedagogisk utdanning som kvalifiserer til arbeid i barnehagen.

Viktige datoer:

  • Søknadsperiode: 15. mars til 15. april, søk på udir.no!
  • Frist for godkjenning av barnehageeiere: 1. mai
  • Frist for Udir på å fordele søkerne: 31. mai
  • Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for.

Høgskolen Stord/Haugesund har følgende studietilbud under satsingen Kompetanse for fremtidens barnehage 2016-2017:

Sida ble sist oppdatert: 18.05.2016