Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

«Kompetanse for kvalitet»

LEDIGE PLASSER

Lærere som søker studieplass etter Utdanningsdirektoratet sin frist 1. mars kan ikke benytte seg av støtteordningene som vikarmidler eller stipend.

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden (se liste over studietilbud), og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud».

For KFK-tilbudene holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen på www.udir.no.

For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen på www.udir.no.

Viktige datoer:

  • 1. februar - 1. mars: Søknadsskjemaet tilgjengelig
  • 1. mars: Søknadsfrist
  • 15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden.
  • Innen utgangen av mai: Frist for Udir på å fordele søkerne. Det endelige opptaket har universitetene og høgskolene ansvar for.

Høgskolen Stord/Haugesund har følgende studietilbud under satsingen kompetanse for kvalitet 2017 - 2018:

Lærere som søker studieplass etter Utdanningsdirektoratet sin frist 1. mars kan ikke benytte seg av støtteordningene som vikarmidler eller stipend.

Sida ble sist oppdatert: 06.01.2017