Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Ingeniørstudium med lokalt tilpasset tresemesterordning (TRESS)

Dersom du ønsker å ta en av ingeniørutdanningene våre, men mangler matematikk R1/R2 og/eller fysikk 1, er det mulig å søke ingeniørstudiet med lokalt tilpasset tresemesterordning.

Hva er TRESS?

TRESS er kortnavnet for "lokal tilpasset tresemesterordning". TRESS gjør det mulig for deg som har generell studiekompetanse, realkompetanse eller nyere teknisk fagskole, å ta en av ingeniørutdanningene våre ved å følge en spesielt tilpasset fremdriftsplan første studieår. Når du kommer til 3. semester (starten på 2. studieår) er du kommet likt med studentene som er tatt opp gjennom det ordinære opptaket.

NB! TRESS på HVL, campus Haugesund, kvalifiserer i utgangspunktet kun for ingeniørutdanning ved samme campus. Dersom du planlegger å bytte til en annen høgskole/universitet underveis, bør du undersøke på forhånd om den institusjonen du ønsker å bytte til vil godkjenne vårt TRESS-kurs.

Hva er forskjellig?

De følgende tingene skiller TRESS fra den ordinære fremdriftsplanen.

Tidlig studiestart med sommerkurs

Studiestart for TRESS-studentene er ved oppstart av sommerkurset. Dersom du mangler matematikk R1 og/eller R2 må du gjennomføre og bestå tilsvarende emner i sommerkurset.

  • Grunnleggende matematikk 1 (ING0002), er en kortversjon av Matematikk R1 (tidligere 2MX), spesielt tilpasset ingeniørstudiene ved HVL, campus Haugesund.
  • Grunnleggende matematikk 2 (ING0003) er en kortversjon av Matematikk R2 (tidligere 3MX) + deler av R1, spesielt tilpasset ingeniørstudiene ved HVL, campus Haugesund.

Pensumlitteratur finner du på Biblioteket sine nettsider.

Sommerkurset er intensivt og går over 8 uker før ordinær studiestart, med en eksamen halvveis og en eksamen til slutt. Arbeidsformene er forelesninger, regneverksteder og innleveringer. Det er normalt undervisning hver ukedag (man-fre) kl. 09-15 i løpet av sommeren. Hvert emne avsluttes med eksamen. For å få eksamensrett må innleveringene på sommerkurset være godkjent innen gitte frister. Eksamener må være bestått i løpet av august, for å kunne starte opp med de ordinære ingeniøremnene i høstsemesteret. Uten bestått matematikk, får du bare ta fysikkurset i høstsemesteret.

Dette sommerkurset har en kursavgift på kr. 1000,-. I tillegg kommer utgifter til læremateriell.

Kurset begynner vanligvis i slutten av juni, er ferdig like før ordinær studiestart i august og gjennomføres på campus Haugesund.

Mer informasjon om emnene finner du i Studiehåndboka, som blir publisert i juni.

Merk: Dette sommerkurset er en del av ingeniørstudiene ved HVL, campus Haugesund, og må ikke forveksles med ettårig forkurs til ingeniørutdanning.

Fysikk i høstsemesteret

Dersom du mangler fysikk 1 må du gjennomføre og bestå et fysikkemne i høstsemesteret:

  • Grunnleggende fysikk (ING0005) er en kortversjon av Fysikk 1 (tidligere 2FY), spesielt tilpasset ingeniørstudiene ved HVL.

Mer informasjon om emnet finner du i Studiehåndboka, som blir publisert i juni.

Arbeidsformer i emnet er forelesninger, regneverksteder og innleveringer. Emnet avsluttes med eksamen. For å få adgang til eksamen må innleveringene være godkjent innen gitte frister. Eksamen må være bestått i løpet av høstsemesteret, for å kunne fortsette på ingeniørstudiet etter nyttår.

Sommerkurs mellom 1. og 2. studieår

For å gjøre plass til fysikkemnet i høstsemesteret, må du som følger TRESS utsette ett av de ordinære emnene (Kjemi og miljø). Kjemi og miljø tas igjen som et sommerkurs på 5 uker etter at 2. semester (1. studieår) er ferdig. Kurset er en intensiv utgave av emnet Kjemi og miljø (ING1009).

Viktige datoer 2017

1. febr. SøknadsWeb åpner
15. apr. Søknadsfrist - all dokumentasjon må være lastet opp på SøknadsWeb
19. juni Oppstart Grunnleggende matematikk 1
1. juli Ettersendelsesfrist - siste frist for å dokumentere utdanning fullført våren 2017
13. juli Eksamen ING0002 Grunnleggende matematikk 1
17. juli Oppstart Grunnleggende matematikk 2
8. aug. Eksamen ING0003 Grunnleggende matematikk 2

Opptakskrav

Opptakskravet for TRESS er generell studiekompetanse (GSK), realkompetanse eller fagskoleutdanning i tekniske fag (teknisk fagskole).

Mer om realkompetanse finner du i HVLs opptaksregler.

Dersom du ikke har fullført generell studiekompetanse innen søknadsfristen, søker du på bakgrunn av karakterene dine så langt (se mer om dette under Dokumentasjon). Dersom du ikke får tilbud om studieplass og det viser seg at gjennomsnittet av karakterene dine går opp til sommeren, vil vi behandle søknaden på nytt og gi deg tilbud om studieplass dersom den nye poengsummen er høyere eller lik poenggrensen i opptaket.

Rangering foregår ellers på samme måte som ved opptak til ordinær ingeniørutdanning gjennom Samordna opptak.

Klikk her for å gå til opptaksregler ved HVL, campus Haugesund.

Dokumentasjon

All dokumentasjon skal være lastet elektronisk (PDF evt. bilde) opp til SøknadsWeb sammen med søknaden innen søknadsfristens utløp.

3-årig videregående skole som fører frem til generell studiekompetanse våren 2017

Dersom du fullfører 3-årig videregående skole til sommeren, søker du med karakterutskrift/kompetansebevis for VG1 og VG2.

Frist for å sende inn vitnemål er 1. juli. Dersom du får elektronisk vitnemål, trenger du ikke sende inn - dette kommer automatisk til HVL.

Påbygg til generell studiekompetanse våren 2017

Dersom du har fullført en yrkesfaglig utdanning og tar påbygg, søker du med vitnemål eller kompetansebevis fra den yrkesfaglige utdanningen din.

Frist for å sende inn nytt vitnemål med generell studiekompetanse er 1. juli. Dersom du får elektronisk vitnemål, trenger du ikke sende inn - dette kommer automatisk til HVL.

Klikk her for å gå til HVLs krav til dokumentasjon.

Hvordan søke?

Alle som søker TRESS skal søke gjennom HVLs egen søknadsweb, og ikke gjennom Samordna opptak. All dokumentasjon skal lastes opp elektronisk (PDF evt. bilde) i SøknadsWeb.

I søknadsweb registrerer du hvilken studieretning du ønsker opptak til (brann, maskin eller HMS-ingeniør). Du kan søke til alle tre studieretningene, men må angi en prioritert rekkefølge. Det kan være muligheter for å endre studieretning etter studiestart, men dette kan ikke garanteres.

Søknadsweb åpner 1. februar.

Pensumlitteratur

Biblioteket har har oversikt over all pensumlitteratur.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent direkte på e-post dersom du har spørsmål om utdanningen. Har du spørsmål om opptak tar du kontakt med opptakskontoret.

Sida ble sist oppdatert: 01.02.2017