Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Desse sidene er ut-daterte!

Gå til www.hvl.no/studier/studieprogram/ppu/ for aktuell informasjon!

PPU er en lærerutdanning for deg som allerede har en utdannelse, og som trenger pedagogisk kompetanse for å kunne undervise elever i det faget du har utdannelse. PPU er delt i to studieretninger.

PPU for allmennfag

Dette er studieretningen for deg som har en allmennfaglig utdannelse fra en høyskole eller et universitet. Utdanningen må være på minst 180 studiepoeng.

Les mer

PPU for yrkesfag

Dette er studieretningen for deg som har en yrkesfaglig utdanning, enten i form av et fag-/ svennebrev eller en profesjonsutdanning fra en høgskole eller et universitet.

Les mer

Samlinger for 1. studieår 2016/2017

Fra og med skoleåret 2016/2017 har vi så mange PPU-studenter at vi er nødt til å dele inn i to grupper.

Høst Vår
1.-2. / 5.-6. sep. 12.-13. / 16.-17. jan.
20.-21. / 24.-25. okt. 9.-10. / 13.-14. mar.
10.-11. / 14.-15. nov. 20.-21. / 24.-25. apr.

Sida ble sist oppdatert: 05.01.2018