Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

PPU for yrkesfag

Desse sidene er ut-daterte!

Gå til www.hvl.no/studier/studieprogram/ppu/ for aktuell informasjon!

Praktisk pedagogisk utdanning er en lærerutdanning for deg som allerede har en utdannelse, og som trenger pedagogisk kompetanse for å kunne undervise elever i det faget du har utdannelse. Yrkesfaglig PPU er studieretningen for deg som har en yrkesfaglig utdanning, enten i form av et fag-/ svennebrev eller en profesjonsutdanning fra en høgskole eller et universitet.

Hvordan studerer du?

Studiet går over fire semester, og er organisert med samlinger og digitalt samarbeid. Skolens læringsplattform Fronter tjener som virtuelt klasserom, og er stedet der all informasjon blir formidlet og samlet. Veiledning blir i hovedsak gitt individuelt og ved hjelp av digital kommunikasjon. Hvert semester blir avsluttet med eksamen.

Praksisopplæringen er viktig både som realiseringsarena for pedagogikk og fag-/ yrkesdidaktikk. I samsvar med rammeplanens krav om praksisbasering, tar vi utgangspunkt i fagkompetansen din og erfaringene dine fra arbeid i klasserom, verksted eller lignende, og gradvis flytter vi perspektivet fra eleven over på læreren, og til sist mot skolen som samfunnsinstitusjon.

Som student med spesiell erfaringsbakgrunn kan du medvirke og ha medansvar både for innhold og arbeidsmåter. Studiet blir derfor orientert i forhold til konkrete utfordringer som du møter i egen klasse eller praksis.

Vi legger vekt på pedagogiske prosesser der du får videreutvikle den faglige og pedagogiske kompetansen din, slik at du blir en god innovatør for egen og andres læring.

I utdanningen stiller vi krav om fremmøte og aktiv deltagelse.


Hvilke jobbutsikter har du som ferdig utdannet?

Sammen med andre fag er du etter yrkesfaglig PPU kvalifisert til undervisningsstilling i yrkesfag i den videregående skolen.

Hvordan kommer du inn på studiet?

Opptakskrav

Det er to alternativer for å kvalifisere seg for yrkesfaglig PPU:

  • Profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning med et omfang på minimum 180 studiepoeng eller tilsvarende.
  • To år fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som høgskolen tilbyr yrkesdidaktikk i.

eller

  • Fagbrev/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå.
  • Generell studiekompetanse.
  • To år yrkesteoretisk utdanning utover videregående skolenivå.
  • Fire år fulltids yrkespraksis, som kvalifiserer for undervisning i fag som høgskolen tilbyr yrkesdidaktikk i.

Søkere til yrkesfaglig PPU kan også realkompetansevurderes, men kun på ett av opptakskravene.

Du må framvise politiattest ved studiestart, men dette søker du om først etter at du har fått tilbud om studieplass.

Profilvalg

Når du søker om opptak til PPU må du velge minst én fagdidaktisk profil. Vi gjør oppmerksom på at søkere må regne med å bli plassert i fagdidaktiske grupper sammen med andre nærliggende fagområder, dersom søkertallet tilsier dette.

NB! Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for oppstart på de ulike profilene.

Følgende fagdidaktiske profiler tilbys ved HVL studiested Stord i 2017.

Didaktisk fagprofil Eksempler på relevant utdanning
Bygg- og anleggsteknikk Byggingeniør, tømrer eller murer
Teknikk og industriell produksjon Maskiningeniør, nautiker, mekaniker, rørlegger
Elektrofag Elektroingeniør, elektriker eller automatiker
Design og håndverk Frisør, dekoratør eller designer
Helse- og oppvekstfag Sjukepleier, vernepleier, sosionom
Restaurant- og matfag Kokk, baker eller konditor
Medier og kommunikasjon
Medievitenskap, journalist
Service og samferdsel Reiseliv, kontorfag eller IKT
Naturbruk Akvakultur eller anleggsgartner

Ønsker du mer informasjon?

Vi har en egen nettside med informasjon om praksis i PPU.

Du kan også ta kontakt med studiekonsulent direkte på e-post dersom du har spørsmål om utdanningen eller HSH generelt. Ta kontakt med opptakskontoret dersom du har spørsmål om opptak og søknadsprosedyrer.

Sida ble sist oppdatert: 05.01.2018