Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Praksis i PPU-studiet

Desse sidene er ut-daterte!

Gå til www.hvl.no/studier/studieprogram/ppu/ for aktuell informasjon!

Praksis er en stor del av den praktisk pedagogiske utdanningen. Vi oppfordrer alle studenter til å forsøke og finne praksisplass selv. Her finner du informasjon om praksis i første studieår på PPU.

Omfang

Praksis i PPU er fordelt likt mellom første og andre studieår, med 150 timer hvert år. Dette gjelder uavhengig av om du går allmennfaglig eller yrkesfaglig retning. Praksisen første studieår fordeler seg som følger.

Type praksis Antall timer
Observasjonspraksis (høst) 10
Undervisningspraksis (frem til 1. mai) 80
Veiledning med praksislærer 25
Diverse (f.eks. mer undervisning, observasjon, vurdering osv.) 35

Totalt første år

150

Praksisplass

Studenter på allmennfaglig PPU kan ha praksis på både ungdomsskole og videregående skole, mens studenter på yrkesfaglig PPU må ha praksisen sin innenfor yrkesfag på videregående skole. Voksenopplæring kan også være aktuell praksisplass for begge grupper. Praksisen skal alltid gjennomføres i fag som er relatert til utdanningen din og fagprofilen du har fått opptak til.

Vi oppfordrer alle nye studenter til å forsøke og finne praksisplass selv.Da er muligheten størst for at du finner frem til en ordning som fungerer godt for både deg og praksisskolen. Vi kan hjelpe til dersom du ikke klarer å finne praksisplass selv. Dersom du allerede arbeider ved en skole, kan du gjennomføre all praksis i første studieår på denne skolen.

På praksisplassen må du ha en praksislærer/praksisveileder. Praksislæreren din må ha godkjent pedagogisk utdanning og relevant fagbakgrunn.

I andre studieår på allmennfaglig PPU skal 35 av de 150 timene med praksis være på en annen skole enn den du var på i første studieår. På yrkesfaglig PPU må tilsvarende 55 av de 150 praksistimene være på en annen skole.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om praksis i PPU som du ikke finner svar på her, kan du ta kontakt med studiekoordinator Steinar Westrheim.

Sida ble sist oppdatert: 05.01.2018