Masterstudium i HSH

Betegnelsen mastergrad ble frem til den norske kvalitetsreformen i 2003 lite brukt ved norske universiteter, men som en konsekvens av kvalitetsreformen er mange av de tidligere titlene og gradene avskaffet og erstattet av mastergrader og bachelorgrader. Mastergraden tildeles ved både høgskoler og universiteter i Norge.

Mastergraden kan enten fåes ved en studiemodell på 3 år (Bachelorgrad) + 2 år, eller direkte ved en 5-årig høyere utdanning. Totalt sett består en mastergrad normalt av 300 studiepoeng, d.s.s. 100 vekttall.

Norske mastergrader blir ofte oversatt til Master of Philosophy (MPhil) eller Master of Arts (MA) for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og Master of Science (MSc) for realfag og teknologiske fag.

Høgskolen Stord/Haugesund tilbyr følgende mastergradsutdanninger:

Lærerfaglig

Helse- og sosialfaglig

Ingeniørfaglig

Sida ble sist oppdatert: 20.06.2016