Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Masterstudium

Bildemontasje helse og omsorg

Klinisk helse- og omsorgsvitenskap er et disiplinbasert mastergradsstudium med et omfang på 120 studiepoeng. Det er forankret i helse- og omsorgsvitenskapelig tradisjon og har spesielt fokus på kjerneområdene helse- og omsorgsetikk, og samhandling mellom den profesjonelle omsorgsgiver og mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Studiet er aktuelt for helse- og sosialarbeidere som møter brukere/pasienter og pårørende, uavhengig av profesjon. Studenter skal etter endt utdanning kunne anvende helse- og omsorgsvitenskap til å skape innovasjon og nytenkning i klinisk praksis. Aktuelle karriereveier er knyttet til klinisk forskning og utviklingsarbeid, undervisning og ledelse.

Fullført utdanning kan kvalifisere til søknad om Ph.D.

Hvordan studerer du?

Studiet er på 120 studiepoeng (stp.) og går over tre år.

Modul 1 og 3 består av obligatoriske emner og utgjør totalt 90 stp. Modul 2 består av valgfrie profilemner med et omfang på 30 stp.

Søkere som har relevant helse- og sosialfaglig utdanning på høyere grads nivå, kan søke om innpass/fritak for hele eller deler av modul 2. Studiebelastning ved innvilget innpass/fritak vil være på 15 stp per semester. Søkere som ikke har relevant utdanning som gir grunnlag for innpass/fritak, må belage seg på full studiebelastning (30 stp.) i to semester av utdanningen, og halv studiebelastning (15 stp.) i de øvrige semstrene. Les mer

Modul 1 og 3 kombinerer samlingsbasert og nettbasert undervisning. Samlingene vil primært foregå på kampus Stord. I modul 2 vil undervisningen være tilknyttet valgte profilemner (Stord eller Haugesund)

Hvordan kommer du inn på studiet?

Opptakskrav

  • Bachelorgrad innenfor helse- og sosialfag eller tilsvarende utdanning.
  • Minstekrav for opptak er karakteren C (eller 2.7) som vektet gjennomsnittskarakter.
  • 1 år klinisk praksis (i minst 50 % stilling) etter endt bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Dersom du har tatt minst 30 studiepoeng relevant videreutdanning kan poengsummen din beregnes på grunnlag av denne. Så lenge du sender inn karakterutskrift på slik utdanning i tillegg til vitnemålet ditt, vil HSH automatisk sjekke hva som gir best uttelling for deg.

Utfyllende retningslinjer for opptak finner du her.

Ønsker du mer informasjon?

Faglige kontaktpersoner

Administrativ kontakt

Sida ble sist oppdatert: 07.09.2016