Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Opptak direkte i 2., 3. eller 4. studieår

Du kan søke direkte opptak til andre, tredje eller fjerde studieår dersom du har begynt på en grunnutdanning ved et annet lærested.

Opptakskrav

Direkte opptak er kun mulig dersom ekstern utdanning er sammenfallende med HSH sin utdanning, og dersom det er ledig kapasitet i kullet på studieprogrammet du søker. Dersom det er flere søkere enn studieplasser på kullet, vil søkerne bli rangert etter karakterer fra den eksterne utdanningen.

Spesielt angående sjukepleierutdanningen

Direkte opptak til 2. eller 3. året av sjukepleierutdanningen er i utgangspunktet mulig, men sjukepleierutdanningene har ofte ulik oppbygging fra institusjon til institusjon. Dette gjør det vanskelig å kunne gå direkte fra f.eks. 1. studieår ved én institusjon, til 2. året ved en annen institusjon, selv om en del av innholdet er overlappende. Dersom du ønsker å søke om opptak direkte i 2. eller 3. studieår på sjukepleierutdanningen kan det derfor være lurt også å søke om opptak til 1. studieår gjennom Samordna opptak. På denne måten har du en reserveløsning hvor du må bruke litt lenger tid, men hvor du likevel har mulighet for å få innpass (fritak) for emner/deler av emner du allerede har tatt.

I søknad om direkte opptak til sjukepleierutdanning på Stord eller Haugesund, vil interne studenter bli prioritert.

Søknad

Søknadsfrist er 15. april for oppstart i august. Du søker på SøknadsWeb. Lenke til SøknadsWeb finner du her. Dersom det er ledige plasser vil vi behandle søknader også etter søknadsfristen. Ta i så fall kontakt med den aktuelle studiekonsulenten.

Dokumentasjon

Dersom du allerede er HSH-student trenger du i utgangspunktet ikke sende inn dokumentasjon.

Dokumentasjon skal lastes opp elektronisk i SøknadsWeb. Når du søker om direkteopptak må du dokumentere utdanningen du har tatt så langt. Dette kan du gjøre ved å sette opp lenker til detaljerte emnebeskrivelser (fra den institusjonen du har tatt utdanning på til nå) i et tekstdokument, og laste opp tekstdokumentet i nettsøknaden. I tillegg må du laste opp:

  • karakterutskrift
  • oversikt over hvilke emner du ønsker å ta hos oss kommende semester
  • ny karakterutskrift så snart alle eksamener er bestått - senest 1. juli

Kontaktinformasjon

Er du i tvil om du er kvalifisert? Kontakt våre studiekonsulenter. De gir deg gode råd, informasjon og veiledning.

Sida ble sist oppdatert: 01.02.2017