Ny tur

Turer fra 11.01.2018

Hjelp

Datoer med reservasjoner:

Gjennomførte turer

Tors 11. januar
Uke 024

HVL-Haugesund-priusen
til HVL Campus Stord
v. alf.aronsen@hvl.no
retur tors 11. januar kl. 14:00

HVL-Stord-priusen
til Haugesund
v. svein.eikenes@hsh.no
retur fre 12. januar kl. 14:30.
Turen ble aldri bekreftet.

HVL-Stord-priusen
til Leirvik
v. TEA
retur tors 11. januar kl. 15:00

 • Retur: Kl. 15:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-priusen
 • Sjåfør: TEA
 • Ant. plasser: 4 + sjåfør

HVL-Stord-Berlingo-varebil
til Vikahaugane
v. mst
retur tors 11. januar kl. 15:15

 • Retur: Kl. 15:15
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: mst
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Fre 12. januar
Uke 023

HVL-Stord-priusen
til Haugesund
v. svein.eikenes@hsh.no
retur fre 12. januar kl. 14:30.
Turen ble aldri bekreftet.

HVL-Haugesund-priusen
til stord
v. ahar
retur fre 12. januar kl. 14:00

 • Retur: Kl. 14:00
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: ahar
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

HVL-Stord-Berlingo-varebil
til Haugesund
v. soe
retur fre 12. januar kl. 14:30

 • Retur: Kl. 14:30
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: soe
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Man 15. januar
Uke 033

HVL-Stord-priusen
til HVL Haugesund
v. Rannveig.Litlabo@hvl.no
retur man 15. januar kl. 14:30
1/4

HVL-Stord-Berlingo-varebil
til Leirvik
v. svein.eikenes@hsh.no
retur man 15. januar kl. 14:00

HVL-Haugesund-priusen
til Stord
v. alf.aronsen@hsh.no
retur ons 17. januar kl. 16:30
1/4

 • Retur: Ons 17. januar kl. 16:30
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: Alf H. Aronsen
 • Ant. plasser: 4 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Samtidsdagene

Passasjerer:


1: MTK

Når kjører du tirsdag morgen ?

Tirs 16. januar
Uke 032

HVL-Haugesund-priusen
til Stord
v. alf.aronsen@hsh.no
retur ons 17. januar kl. 16:30
1/4

 • Retur: Ons 17. januar kl. 16:30
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: Alf H. Aronsen
 • Ant. plasser: 4 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Samtidsdagene

Passasjerer:


1: MTK

Når kjører du tirsdag morgen ?

HVL-Stord-priusen
til Stord
v. alf.aronsen@hvl.no
retur ons 17. januar kl. 16:30

 • Retur: Ons 17. januar kl. 16:30
 • Kjøretøy: HVL-Stord-priusen
 • Sjåfør: alf.aronsen@hvl.no
 • Ant. plasser: 4 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Samtidsdagene

Ons 17. januar
Uke 033

HVL-Haugesund-priusen
til Stord
v. alf.aronsen@hsh.no
retur ons 17. januar kl. 16:30
1/4

 • Retur: Kl. 16:30
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: Alf H. Aronsen
 • Ant. plasser: 4 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Samtidsdagene

Passasjerer:


1: MTK

Når kjører du tirsdag morgen ?

HVL-Stord-priusen
til Stord
v. alf.aronsen@hvl.no
retur ons 17. januar kl. 16:30

HVL-Stord-Berlingo-varebil
til HVL Haugesund
v. Rannveig.Litlabo@hvl.no
retur ons 17. januar kl. 14:30

Tors 18. januar
Uke 032

Til Haugesund
fra Rommetveit
kl. 07:30

 • Retur: Kl. 14:30
 • Kjøretøy: HVL-Stord-priusen
 • Sjåfør: LMK
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Til Vikahaugane
fra Rommetveit
kl. 13:00

 • Retur: Kl. 15:15
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: mst
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Tirs 23. januar
Uke 042

Til Stord
fra Haugesund
kl. 07:30

 • Retur: Kl. 14:30
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: tv
 • Ingen passasjerplass

Til Haugesund (HVL)
fra Rommetiveit
kl. 08:00

 • Retur: Kl. 12:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: abl
 • Ant. plasser: 2 + sjåfør

Ons 24. januar
Uke 043

Til Haugesund
fra Rommeveit
kl. 07:30
2/4

 • Retur: Kl. 15:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-priusen
 • Sjåfør: RVI
 • Ant. plasser: 4 + sjåfør

Passasjerer så langt:


1: oys

Eg vil sitte på!


2: ELS

Til Haugesund (HVL)
fra Rommetiveit
kl. 08:00

 • Retur: Kl. 14:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: abl
 • Ant. plasser: 2 + sjåfør

Til HVL Bergen
fra HVL Haugesund
kl. 18:00

 • Retur: Fre 26. januar kl. 12:00
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: str
 • Ant. plasser: 3 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Heldagsseminar webgruppa

Tors 25. januar
Uke 043

Til HVL Bergen
fra HVL Haugesund
kl. 00:00

 • Retur: Fre 26. januar kl. 12:00
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: str
 • Ant. plasser: 3 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Heldagsseminar webgruppa

Til Haugesund (HVL)
fra Rommetiveit
kl. 08:00

 • Retur: Kl. 14:00
 • Kjøretøy: HVL-Stord-priusen
 • Sjåfør: abl
 • Ant. plasser: 2 + sjåfør

Til Vikahaugane
fra Rommetveit
kl. 13:00

 • Retur: Kl. 15:15
 • Kjøretøy: HVL-Stord-Berlingo-varebil
 • Sjåfør: mst
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør

Fre 26. januar
Uke 041

Til HVL Bergen
fra HVL Haugesund
kl. 00:00

 • Retur: Kl. 12:00
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: str
 • Ant. plasser: 3 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Heldagsseminar webgruppa

Man 29. januar
Uke 051

Til Voss
fra Haugseund
kl. 12:00
4/4

 • Retur: Tirs 30. januar kl. 18:00
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: fhe
 • Ant. plasser: 4 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Reise for ledersamling med Rektor på Voss

Tirs 30. januar
Uke 051

Til Voss
fra Haugseund
kl. 00:00
4/4

 • Retur: Kl. 18:00
 • Kjøretøy: HVL-Haugesund-priusen
 • Sjåfør: fhe
 • Ant. plasser: 4 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Reise for ledersamling med Rektor på Voss

Ons 7. februar
Uke 061

Til HVL Haugesund
fra Stord
kl. 10:15

 • Retur: Kl. 14:15
 • Kjøretøy: HVL-Stord-priusen
 • Sjåfør: lol
 • Ant. plasser: 1 + sjåfør
 • Melding fra sjåfør:
  Kåre Johan Mjør er den som her har reservert bilen via Lillian Olsen

HVL-logo


Statistikk: 14 passasjerer på 22 turer over 13 dager.

Resultat...

Registrert kjøretur

Sjekk din e-post!

Turen vises først i lista når den har blitt bekreftet. Den bekreftes først når du klikker på bekreftelses-lenka du får i en e-post.

Dersom du ikke finner denne e-posten, har den mest sannsynlig havnet i søppelpost-katalogen.

Opprett enda en turGå til turliste

Tilbake

Regler for bil-bruk

Korleis bruka appen?

 • Sjekk på din dato om ein HVL-bil er ledig. Du kan reservera ein HVL-bil* eller legga inn tur med eget, privat køyretyg, eller du kan be om å få sitta på, dersom du finn ein tur som passar for deg.
 • Ta vare på e-posten du får når du legg inn ein køyretur! Den har ei lenke som du både stadfestar turen med og endrar innstillingar for turen med. Òg sletting.
 • Video: Ikon på skrivebordet (iPhone).
 • Rapportér bugs!

Reglar og kontaktperson

 1. *HVL-Bilane skal brukast av tilsette ved HVL Stord/Haugesund og skal først og fremst gå i rute mellom studiestadane. Viss ein bil er ledig etter kl 1400 dagen før ønska bruk, kan den nyttast i andre samanhengar.
 2. Avreise skal vera kunngjord på «Appen».
 3. Dei skal ha start ca. kl. 0800 frå båe studiestadane.
 4. Retur ca kl 1430, eller etter avtale.
 5. Hugs at uansett kva bil som vert nytta, er du som sjåfør ansvarleg etter Vegtrafikkloven. Sjekk difor dekk, lys og bremser jamnleg.
 6. Ver nøye med å føra køyrebok og halda orden i HVL-bilen. Du kan sjølvsagt bruka Statoil-kortet, viss bilen har bruk for vask.
 7. Ved uhell, opptre slik som du skal gjera ved bruk av eigen bil. Bruk skademeldingsskjema og Uønska hending-skjema
 8. Tilsette ved alle HVL-campus kan tilby skyss i appen med eige, privat køyretyg.
 9. Lurar du på noko, kontakt HR-rådgjevar Ernst Wilhelmsen, 90568359.

Web-appen utvikles og driftes av Terje Rudi, HVL og er utviklet med PHP+MySQL+jQueryMobile © 2014 — 2018

Tilbake

Sitte-på-søknad

Avbryt

Avlyse tur

FEIL: Ukjent element.

Tilbake

Tur-data

   Tilbake

   Om appen

   Appen er utviklet av webutvikler Terje Rudi, HVL (www.hvl.no), januar 2013.