HSH-logo

Nettstedskart for HSH-veven

HSHveven består pr. 19/07-2018 av 548 sider.
TIPS: Bruk Ctrl+F for å søke etter ord lokalt i sida!

HSH-logo

Stikkordliste for HSH-vevens sidetitler

Stikkordene er plukket ut i fra sidenes tittel. Bruk vevens søkefelt for å finn ord i sidenes innhold!
TIPS: Bruk Ctrl+F for å søke etter ord lokalt i sida!

About:

English ... About HSH

Administrasjon:

Studietilbud ... Bachelor i økonomi og administrasjon

Administrativ:

Studietilbud ... Økonomisk og administrativ utdanning

Admission:

English ... Admission

Aktiviteter:

Om HSH ... Aktiviteter

Aktuelle:

Internasjonalisering ... Aktuelle lenker

Allmenndidaktisk:

Biblioteket ... Master IKT Allmenndidaktisk profil

Allmennfag:

Studietilbud ... PPU for allmennfag

And:

FoU ... Applied information technology in environment and society
English ... Research and development

Andre:

Studentportal ... Andre nyttige datatips
FoU ... Andre prosjekter

Andrespråkspedagogikk:

Biblioteket ... Andrespråkspedagogikk

Annen:

FoU ... Annen forskningsaktivitet
FoU ... Annen forskningsaktivitet

Ansatte:

Internasjonalisering ... For ansatte

Ansattes:

Ansattes sider ... Ansattes sider

Ansvar:

FoU ... Roller og ansvar

Applied:

FoU ... Applied information technology in environment and society

Arbeid:

Biblioteket ... Frivillig arbeid
Biblioteket ... Psykososialt arbeid for barn og unge, 2017
Biblioteket ... Psykososialt arbeid for barn og unge, 2016
Biblioteket ... Master IKT Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon

Arbeidskvardagen:

Ansattes sider ... Arbeidskvardagen

Avansert:

Biblioteket ... Avansert klinisk sykepleie

Avdeling:

FoU ... Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
FoU ... Avdeling for helsefag
FoU ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Om HSH ... Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Om HSH ... Avdeling for helsefag
Om HSH ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag

Avslutning:

FoU ... Avslutning av forskningsprosjekt

Avsluttete:

FoU ... Avsluttete prosjekter
FoU ... Avsluttete prosjekter

Avvikshåndtering:

FoU ... Avvikshåndtering

Bachelor:

Studietilbud ... Bachelor i Community Music
Studietilbud ... Bachelor i nautikk
Studietilbud ... Bachelor i nautikk Y-vei
Studietilbud ... Bachelor i sjukepleie
Studietilbud ... Bachelor i økonomi og administrasjon

Banner:

Ansattes sider ... Banner

Barn:

Biblioteket ... Psykososialt arbeid for barn og unge, 2017
Biblioteket ... Psykososialt arbeid for barn og unge, 2016

Barnehage:

Biblioteket ... Pedagogisk veilederutdanning: Veiledning i skole og barnehage, modul 1

Barnehagelærar:

Biblioteket ... Barnehagelærar
Biblioteket ... Barnehagelærar, 1. år
Biblioteket ... Barnehagelærar, 2. år Profil N
Biblioteket ... Barnehagelærar, 3. år Profil N
Biblioteket ... Barnehagelærar deltid 2. år
Biblioteket ... Barnehagelærar deltid 4. år, YIB
Biblioteket ... Barnehagelærar deltid 4. år, LSU2

Barnehagelærer:

Studietilbud ... Barnehagelærer
Studietilbud ... Barnehagelærer Deltid
Biblioteket ... Barnehagelærer, 2. år Profil K
Biblioteket ... Barnehagelærer, 3. år Profil K

Barnehagen:

Studietilbud ... Den estetiske barnehagen
Biblioteket ... Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen

Barnehage»:

Studietilbud ... «Kompetanse for fremtidens barnehage»

Bedre:

FoU ... Samhandling for bedre folkehelse

Bedriftsidrettslaget:

Ansattes sider ... Bedriftsidrettslaget

Behandling:

Biblioteket ... Pleie og behandling av kroniske sår

Beredskapsledelse:

Biblioteket ... Beredskapsledelse

Bibliotekar:

Biblioteket ... Spør en bibliotekar

Bibliotekaren:

Biblioteket ... For bibliotekaren

Biblioteket:

Biblioteket ... Biblioteket
Biblioteket ... Om biblioteket
Biblioteket ... Kurs ved biblioteket

Bildedatabase:

Biblioteket ... Bildedatabase

Bilder:

Om HSH ... Kart og bilder

Blir:

Studietilbud ... Slik blir du student

Bord:

FoU ... Situasjonsbevissthet om bord i fartøy

Brage:

Biblioteket ... Brage publikasjonsarkiv
Biblioteket ... Hvordan publisere i HSH Brage
Biblioteket ... Opphavsrett og publisering i Brage

Branningeniør:

Studietilbud ... Branningeniør

Branninstruks:

Om HSH ... Branninstruks

Brannsikkerhet:

Studietilbud ... Master i Brannsikkerhet
Studietilbud ... Brannsikkerhet
Biblioteket ... Master Brannsikkerhet

Bruk:

FoU ... Samarbeidslæring med bruk av SimPad

Business:

Biblioteket ... Business

By:

FoU ... By- og regionaløkonomi

Campus:

English ... Campus Haugesund
English ... Campus Stord

Case:

FoU ... CASE senter

Clue:

Biblioteket ... Clue

Community:

Studietilbud ... Bachelor i Community Music
Biblioteket ... Community Music
Biblioteket ... Community Music 1. år
Biblioteket ... Community Music 2. år

Complexity:

FoU ... Managing Complexity in petromaritime operations

Conditions:

FoU ... Improving passenger safety in extreme conditions

Databaser:

Biblioteket ... Databaser

Datatips:

Studentportal ... Andre nyttige datatips

Dawsonera:

Biblioteket ... Dawsonera
Biblioteket ... Dawsonera

Definisjoner:

FoU ... Definisjoner og forklaringer

Deg:

Studentportal ... Me hjelper deg

Deltid:

Studietilbud ... Barnehagelærer Deltid
Biblioteket ... Grunnskolelærer deltid
Biblioteket ... Barnehagelærar deltid 2. år
Biblioteket ... Barnehagelærar deltid 4. år, YIB
Biblioteket ... Barnehagelærar deltid 4. år, LSU2

Deltidsstudent:

Biblioteket ... Deltidsstudent

Den:

Studietilbud ... Den estetiske barnehagen

Design:

Biblioteket ... Master IKT Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon

Development:

English ... Research and development

Digitale:

Biblioteket ... Master IKT Digitale verktøy

Dine:

Studentportal ... Dine rettar og plikter

Dokument:

Om HSH ... Sentrale dokument

Dokumentasjon:

Studietilbud ... Krav til dokumentasjon
Biblioteket ... Master IKT Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon

Dokumentbanken:

Ansattes sider ... Dokumentbanken

Ebsco:

Biblioteket ... Ebsco

Ebøker:

Biblioteket ... E-bøker

Eksamen:

Studentportal ... Eksamen og vitnemål

Eksamenskoden:

Studentsamskipnaden ... Eksamenskoden

Eksamensnerver:

Studentportal ... Eksamensnerver

Ekstern:

FoU ... Ekstern omtale

Eldhels001:

Biblioteket ... ELDHELS001

Eldhels002:

Biblioteket ... ELDHELS002

Eldhels005:

Biblioteket ... ELDHELS005

Eldhels1003:

Biblioteket ... ELDHELS1003

Eldhels1004:

Biblioteket ... ELDHELS1004

Eldre:

Biblioteket ... Eldre, helse og samfunn

Elektro:

Studietilbud ... Elektro Y-vei

Elektroingeniør:

Studietilbud ... Elektroingeniør for teknisk fagskole

Elevkunnskap:

Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 2. år
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år haust
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år vår
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 2. år
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år haust
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år vår
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap

Emerging:

FoU ... Emerging risks from smoldering fires

Emner:

Studentportal ... Søk etter emner for 2016-2017
Om HSH ... Kvalitet i emner

Emneutkast:

Ansattes sider ... Emneutkast

En:

Biblioteket ... Spør en bibliotekar

Endnote:

Biblioteket ... EndNote

Endring:

FoU ... Endring av forskningsprosjekt

Engelsk:

Studietilbud ... Engelsk
Biblioteket ... Engelsk (GLUP)
Biblioteket ... Engelsk 1
Biblioteket ... Engelsk 2
Biblioteket ... Engelsk - haust
Biblioteket ... Engelsk - vår
Ansattes sider ... Engelsk terminologi

Engineering:

Biblioteket ... Systems engineering
Biblioteket ... Engineering

English:

Biblioteket ... Library service in English
English ... English
English ... Studies taught in English

Enkeltemner:

Studietilbud ... Enkeltemner
Studietilbud ... Enkeltemner
Studietilbud ... Enkeltemner
Studietilbud ... Enkeltemner
Studietilbud ... Enkeltemner
Studietilbud ... Enkeltemner
Studietilbud ... Enkeltemner

Environment:

FoU ... Applied information technology in environment and society

Estetiske:

Studietilbud ... Den estetiske barnehagen

Etter:

Studietilbud ... Etter- og videreutdanning
Studentportal ... Søk etter emner for 2016-2017
Studentportal ... Søk etter studieprogram for 2016-2017

Euforskning:

FoU ... EU-forskning (H2020)

Evaluering:

Internasjonalisering ... Evaluering av opphold

Evu:

Om HSH ... Kvalitet i EVU

Evuforum:

Studietilbud ... EVU-forum 2016

Extreme:

FoU ... Improving passenger safety in extreme conditions

Ezproxytest:

Biblioteket ... EZPROXY-test

Fadder:

Studentportal ... Fadder Stord
Studentportal ... Fadder Haugesund

Fag:

Studietilbud ... Master i kreative fag og læreprosesser
Studietilbud ... Kreative fag og læreprosesser
FoU ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Biblioteket ... Master Kreative fag og læreprosessar
Biblioteket ... Kreative fag og læreprosesser
Biblioteket ... Tekniske, økonomiske og maritime fag
Om HSH ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag

Faglærar:

Biblioteket ... Faglærar i musikk

Faglærer:

Studietilbud ... Faglærer i musikk
Studietilbud ... Faglærer
Biblioteket ... Faglærer i musikk 1. år
Biblioteket ... Faglærer i musikk 2. år
Biblioteket ... Faglærer i musikk 3. år

Fagmiljø:

Om HSH ... Fagmiljø og kompetanseutvikling

Fagressurser:

Biblioteket ... Fagressurser

Fagskole:

Studietilbud ... Elektroingeniør for teknisk fagskole
Studietilbud ... Maskiningeniør for teknisk fagskole

Fartøy:

FoU ... Situasjonsbevissthet om bord i fartøy

Faste:

Biblioteket ... Faste søk

Fastlege:

Studentportal ... Fastlege

Fellestenester:

Ansattes sider ... Fellestenester
Om HSH ... Fellestenester

Ferdighet:

Biblioteket ... Regning som grunnleggende ferdighet 1
Biblioteket ... Regning som grunnleggende ferdighet 2

Finansieringskilder:

FoU ... Finansieringskilder

Fire:

FoU ... Fire safety

Fires:

FoU ... Emerging risks from smoldering fires

Folkehelse:

FoU ... Samhandling for bedre folkehelse

Forbedring:

Biblioteket ... Ledelse, forbedring og LEAN

Foretrukket:

Ansattes sider ... Foretrukket HTML

Forfattarar:

Biblioteket ... Sunnhordlands- forfattarar

Forklaringer:

FoU ... Definisjoner og forklaringer

Fornye:

Biblioteket ... Fornye lån

Forskerens:

FoU ... Forskerens lenker

Forskerutdanning:

FoU ... Forskerutdanning

Forskningsadministrasjon:

FoU ... Forskningsadministrasjon

Forskningsaktivitet:

FoU ... Annen forskningsaktivitet
FoU ... Annen forskningsaktivitet

Forskningsdata:

FoU ... Oppbevaring av forskningsdata
FoU ... Langtidsoppbevaring av forskningsdata

Forskningsmetode:

Biblioteket ... Vitenskapsteori og forskningsmetode
Biblioteket ... Vitenskapsteori og forskningsmetode
Biblioteket ... Vitenskapsteori og forskningsmetode

Forskningsmetoder:

Biblioteket ... Master IKT Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Forskningsnettverk:

FoU ... Forskningsnettverk

Forskningsområder:

FoU ... Forskningsområder

Forskningsprosjekt:

FoU ... Oppstart av forskningsprosjekt
FoU ... Endring av forskningsprosjekt
FoU ... Avslutning av forskningsprosjekt
FoU ... Kontroll av forskningsprosjekt

Forskningspublikasjoner:

FoU ... Forskningspublikasjoner

Forskningssentre:

FoU ... Forskningssentre

Forskningsstøtte:

Biblioteket ... Forskningsstøtte

Fou:

FoU ... FoU
FoU ... Petromaritim FoU
FoU ... Kvalitetssystem for FoU
FoU ... Nasjonale organer i FoU
Om HSH ... Kompetanse og FoU
Om HSH ... Kobling mellom FoU og utdanning

Foubasert:

FoU ... FoU-basert utdanning

Fousam:

FoU ... FOUSAM

Foustrategi:

FoU ... FoU-strategi

Fra:

Studietilbud ... Utdanning fra utlandet

Fremtidens:

Studietilbud ... «Kompetanse for fremtidens barnehage»

Frivillig:

Biblioteket ... Frivillig arbeid

From:

FoU ... Emerging risks from smoldering fires

Funksjonsevne:

Studentportal ... Nedsett funksjonsevne

Fysisk:

Om HSH ... Fysisk og psykisk læringsmiljø

Førstelektorløp:

FoU ... Førstelektorløp

Generell:

Studietilbud ... Generell studiekompetanse

Glup:

Biblioteket ... Idrett/Kroppsøving 1 (GLUP)
Biblioteket ... Kunst og handverk 1a (GLUP)
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Engelsk (GLUP)
Biblioteket ... Kunst og handverk 1a (GLUP)
Biblioteket ... Matematikk 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Norsk 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 1. år (GLUP)

Grafisk:

Ansattes sider ... Grafisk profil for HSH

Grunnlagstenkning:

Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning
Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning
Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning

Grunnleggende:

Biblioteket ... Regning som grunnleggende ferdighet 1
Biblioteket ... Regning som grunnleggende ferdighet 2

Grunnskolelærar:

Biblioteket ... Grunnskolelærar 1.-7. trinn
Biblioteket ... Grunnskolelærar 5.-10. trinn

Grunnskolelærer:

Studietilbud ... Grunnskolelærer
Biblioteket ... Grunnskolelærer deltid

H2020:

FoU ... EU-forskning (H2020)

Handverk:

Biblioteket ... Kunst og handverk 1a (GLUP)
Biblioteket ... Kunst og handverk 1b
Biblioteket ... Kunst og handverk 2a
Biblioteket ... Kunst og handverk 2b
Biblioteket ... Kunst og handverk 1a (GLUP)
Biblioteket ... Kunst og handverk 2
Biblioteket ... Kunst og handverk 2b
Biblioteket ... Kunst og handverk

Haugesund:

Studentportal ... Fadder Haugesund
Studentportal ... Haugesund studentidrettslag
Studentportal ... Samfunnet i Haugesund
Studentportal ... Studentråd Haugesund
English ... Campus Haugesund

Haust:

Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år haust
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år haust
Biblioteket ... Engelsk - haust

Heimefra:

Biblioteket ... Tilgang heimefra

Helse:

Studietilbud ... Master Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Studietilbud ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
FoU ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Biblioteket ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning
Biblioteket ... Helse- og omsorgsetikk
Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning
Biblioteket ... Helse- og omsorgsetikk
Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning
Biblioteket ... Helse- og omsorgsetikk
Biblioteket ... Eldre, helse og samfunn
Biblioteket ... Mat og helse 1a
Biblioteket ... Mat og helse 1a
Biblioteket ... Mat og helse 2a

Helsearbeid:

Biblioteket ... Psykisk helsearbeid

Helsefag:

FoU ... Avdeling for helsefag
Biblioteket ... Helsefag
Biblioteket ... Helsefag
Om HSH ... Avdeling for helsefag

Helsestudier:

Studentportal ... Helsestudier

Hjelper:

Studentportal ... Me hjelper deg

Hms:

Ansattes sider ... HMS

Hmsingeniør:

Studietilbud ... HMS-ingeniør

Hsh:

Biblioteket ... Hvordan publisere i HSH Brage
Ansattes sider ... Ny i HSH
Ansattes sider ... Grafisk profil for HSH
Om HSH ... Om HSH
English ... About HSH

Hshrapporter:

Biblioteket ... HSH-rapporter

Hshs:

Biblioteket ... HSHs skriftserie

Html:

Ansattes sider ... Foretrukket HTML

Hvordan:

Biblioteket ... Hvordan publisere i HSH Brage

Håndverk:

Studietilbud ... Kunst og håndverk
Studietilbud ... Kunst og håndverk
Biblioteket ... Profil Kunst og håndverk

Høgskolestafetten:

Om HSH ... Høgskolestafetten

Høgskolestyret:

Om HSH ... Høgskolestyret

Ict:

Studentportal ... ICT Introduction

Idrett:

Studietilbud ... Idrett

Idrettkroppsøving:

Biblioteket ... Idrett/Kroppsøving 1 (GLUP)
Biblioteket ... Idrett/Kroppsøving 2a
Biblioteket ... Idrett/Kroppsøving 2b
Biblioteket ... Idrett/kroppsøving 1
Biblioteket ... Idrett/kroppsøving 1a
Biblioteket ... Idrett/kroppsøving 2
Biblioteket ... Idrett/Kroppsøving 1
Biblioteket ... Idrett/Kroppsøving 2

Ikt:

Studietilbud ... Master IKT i læring
Studietilbud ... IKT i læring
Biblioteket ... Master IKT
Biblioteket ... Master IKT Digitale verktøy
Biblioteket ... Master IKT Allmenndidaktisk profil
Biblioteket ... Master IKT Teknologisk profil
Biblioteket ... Master IKT Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon
Biblioteket ... Master IKT Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Ikthjelp:

Studentportal ... IKT-hjelp

Ikttenester:

Ansattes sider ... IKT-tenester

Improving:

FoU ... Improving passenger safety in extreme conditions

Info:

Biblioteket ... Library info

Informasjon:

Studietilbud ... Kontakt og praktisk informasjon

Information:

FoU ... Applied information technology in environment and society

Ingeniør:

Biblioteket ... Ingeniør 1. år
Biblioteket ... Ingeniør 2. år
Biblioteket ... Ingeniør 3. år
Biblioteket ... Ingeniør 4. år
Biblioteket ... Ingeniør Stord
Biblioteket ... Sommerkurs Ingeniør

Ingeniørfag:

Biblioteket ... Ingeniørfag

Ingeniørstudier:

Studentportal ... Ingeniørstudier

Ingeniørutdanning:

Studietilbud ... Ingeniørutdanning

Inntakskvalitet:

Om HSH ... Inntakskvalitet

Internasjonalisering:

Internasjonalisering ... Internasjonalisering

Internasjonalt:

Internasjonalisering ... Internasjonalt kontor

International:

English ... International office

Introduction:

Studentportal ... ICT Introduction

Itsikkerhet:

Ansattes sider ... IT-sikkerhet

Jubileum:

Om HSH ... Jubileum

Kampus:

Om HSH ... Kampus

Kan:

Internasjonalisering ... Her kan du reise

Kart:

Om HSH ... Kart og bilder

Kildebruk:

Biblioteket ... Kildebruk og referanselister

Klinisk:

Studietilbud ... Master Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Studietilbud ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
FoU ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Biblioteket ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Biblioteket ... Klinisk sykepleie
Biblioteket ... Avansert klinisk sykepleie

Kobling:

Om HSH ... Kobling mellom FoU og utdanning

Kommunikasjon:

Ansattes sider ... Kommunikasjon og samfunnskontakt

Kompetanse:

Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1a
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1b
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2a
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2b
Om HSH ... Kompetanse og FoU

Kompetanseutvikling:

Ansattes sider ... Kompetanseutvikling
Om HSH ... Fagmiljø og kompetanseutvikling

Kontakt:

Studietilbud ... Kontakt og praktisk informasjon

Kontor:

Internasjonalisering ... Internasjonalt kontor

Kontroll:

FoU ... Kontroll av forskningsprosjekt

Krav:

Studietilbud ... Krav til dokumentasjon
Om HSH ... Studier med særskilte krav

Kreative:

Studietilbud ... Master i kreative fag og læreprosesser
Studietilbud ... Kreative fag og læreprosesser
Biblioteket ... Master Kreative fag og læreprosessar
Biblioteket ... Kreative fag og læreprosesser

Kreativitetspedagogikk:

FoU ... Kultur- og kreativitetspedagogikk

Krle:

Biblioteket ... KRLE 1a
Biblioteket ... KRLE 1b
Biblioteket ... KRLE 1a
Biblioteket ... KRLE 1b

Kroniske:

Biblioteket ... Pleie og behandling av kroniske sår

Kull:

Biblioteket ... Sykepleie kull 2017
Biblioteket ... Sykepleie kull 2016
Biblioteket ... Sykepleie kull 2015
Biblioteket ... Kull 2017
Biblioteket ... Kull 2016
Biblioteket ... Kull 2015
Biblioteket ... PPU, kull 2017
Biblioteket ... PPU, kull 2016

Kultur:

FoU ... Kultur- og kreativitetspedagogikk

Kulturfag:

FoU ... Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Biblioteket ... Lærarutdanning og kulturfag
Om HSH ... Avdeling for lærarutdanning og kulturfag

Kunst:

Studietilbud ... Kunst og håndverk
Studietilbud ... Kunst og håndverk
Biblioteket ... Kunst og handverk 1a (GLUP)
Biblioteket ... Kunst og handverk 1b
Biblioteket ... Kunst og handverk 2a
Biblioteket ... Kunst og handverk 2b
Biblioteket ... Kunst og handverk 1a (GLUP)
Biblioteket ... Kunst og handverk 2
Biblioteket ... Kunst og handverk 2b
Biblioteket ... Profil Kunst og håndverk
Biblioteket ... Kunst og handverk

Kunstforeningen:

Ansattes sider ... Kunstforeningen

Kurs:

Biblioteket ... Kurs ved biblioteket

Kursbeskrivelser:

Biblioteket ... Kursbeskrivelser

Kvalifiseringsemner:

Studietilbud ... Kvalifiseringsemner

Kvalitet:

Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1a
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1b
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2a
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2b
Om HSH ... Kvalitet i emner
Om HSH ... Kvalitet i studieprogram
Om HSH ... Kvalitet i praksisstudier
Om HSH ... Kvalitet i EVU

Kvalitetssystem:

FoU ... Kvalitetssystem for FoU
Om HSH ... Kvalitetssystem

Kvalitet»:

Studietilbud ... «Kompetanse for kvalitet»

Langtidsoppbevaring:

FoU ... Langtidsoppbevaring av forskningsdata

Lean:

Biblioteket ... Ledelse, forbedring og LEAN

Ledelse:

Biblioteket ... Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen
Biblioteket ... Ledelse, forbedring og LEAN
Biblioteket ... Ledelse i maritime organisasjoner
Om HSH ... Ledelse og medvirkning

Ledige:

Om HSH ... Ledige stillingar

Leiing:

Om HSH ... Leiing

Lenker:

FoU ... Forskerens lenker
Internasjonalisering ... Aktuelle lenker

Lese:

Studentportal ... Lese- og skrivevanskar

Library:

Biblioteket ... Library service in English
Biblioteket ... Library info
English ... Library

Life:

English ... Student life

Lists:

Biblioteket ... Reading lists

Livssituasjoner:

Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner
Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner
Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner

Lokalt:

Studietilbud ... Om lokalt opptak

Lover:

Studentportal ... Lover og reglar

Lsu2:

Biblioteket ... Barnehagelærar deltid 4. år, LSU2

Lån:

Biblioteket ... Fornye lån

Låneregler:

Biblioteket ... Låneregler

Lærarfag:

Biblioteket ... Lærarfag

Lærarutdanning:

FoU ... Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Biblioteket ... Lærarutdanning og kulturfag
Om HSH ... Avdeling for lærarutdanning og kulturfag

Læreprosessar:

Biblioteket ... Master Kreative fag og læreprosessar

Læreprosesser:

Studietilbud ... Master i kreative fag og læreprosesser
Studietilbud ... Kreative fag og læreprosesser
Biblioteket ... Kreative fag og læreprosesser

Lærerfag:

Biblioteket ... Lærerfag

Lærerstudier:

Studentportal ... Lærerstudier

Lærerutdanning:

Studietilbud ... Lærerutdanning

Læring:

Studietilbud ... Master IKT i læring
Studietilbud ... IKT i læring

Læringsmiljø:

Biblioteket ... Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen
Om HSH ... Læringsutbytte og læringsmiljø
Om HSH ... Fysisk og psykisk læringsmiljø

Læringsutbytte:

Om HSH ... Læringsutbytte og læringsmiljø

Management:

FoU ... Safety management in the maritime sector

Managing:

FoU ... Managing Complexity in petromaritime operations
FoU ... Managing maritime safety

Maritime:

Studentportal ... Maritime studier
FoU ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
FoU ... Maritime research senter
FoU ... Maritime safety
FoU ... Safety management in the maritime sector
FoU ... Managing maritime safety
Biblioteket ... Tekniske, økonomiske og maritime fag
Biblioteket ... Master Maritime operasjoner
Biblioteket ... Ledelse i maritime organisasjoner
Biblioteket ... Maritime Studies
Om HSH ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag

Markedsføring:

Biblioteket ... Markedsføring

Maskiningeniør:

Studietilbud ... Maskiningeniør
Studietilbud ... Maskiningeniør for teknisk fagskole

Mast:

Studentportal ... MAST

Master:

Studietilbud ... Master IKT i læring
Studietilbud ... Master i kreative fag og læreprosesser
Studietilbud ... Master
Studietilbud ... Master i Brannsikkerhet
Studietilbud ... Master Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Biblioteket ... Master IKT
Biblioteket ... Master IKT Digitale verktøy
Biblioteket ... Master IKT Allmenndidaktisk profil
Biblioteket ... Master IKT Teknologisk profil
Biblioteket ... Master IKT Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon
Biblioteket ... Master IKT Vitenskapsteori og forskningsmetoder
Biblioteket ... Master Kreative fag og læreprosessar
Biblioteket ... Master Brannsikkerhet
Biblioteket ... Master Maritime operasjoner

Mastergradsutdanning:

Internasjonalisering ... Mastergradsutdanning

Mastergradsutdanninger:

Studietilbud ... Mastergradsutdanninger

Mat:

Biblioteket ... Mat og helse 1a
Biblioteket ... Mat og helse 1a
Biblioteket ... Mat og helse 2a

Matematikk:

Biblioteket ... Matematikk 1a
Biblioteket ... Matematikk 1b
Biblioteket ... Matematikk 2b
Biblioteket ... Matematikk 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Matematikk 1a
Biblioteket ... Matematikk 1b
Biblioteket ... Matematikk 2a
Biblioteket ... Matematikk 2b
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1a
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1b
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2a
Biblioteket ... Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2b

Me:

Studentportal ... Me hjelper deg

Mediekontakt:

Om HSH ... Mediekontakt

Medlemmer:

Om HSH ... Medlemmer

Medvirkning:

Om HSH ... Ledelse og medvirkning

Mellom:

Om HSH ... Kobling mellom FoU og utdanning

Metode:

Biblioteket ... Vitenskapsteori og metode

Miljøfyrtårn:

Om HSH ... Miljøfyrtårn

Mobil:

Biblioteket ... Tilgang på mobil

Modul:

Studietilbud ... Modul 2
Studietilbud ... Modul 2
Biblioteket ... Pedagogisk veilederutdanning: Veiledning i skole og barnehage, modul 1
Biblioteket ... Veiledning, profesjon og organisasjon, modul 2

Music:

Studietilbud ... Bachelor i Community Music
Biblioteket ... Community Music
Biblioteket ... Community Music 1. år
Biblioteket ... Community Music 2. år

Musikk:

Studietilbud ... Faglærer i musikk
Studietilbud ... Musikk
Studietilbud ... Musikk
Biblioteket ... Musikk 1a og 2a
Biblioteket ... Musikk 2b
Biblioteket ... Musikk 1a og 2a
Biblioteket ... Musikk 1b og 2b
Biblioteket ... Faglærar i musikk
Biblioteket ... Faglærer i musikk 1. år
Biblioteket ... Faglærer i musikk 2. år
Biblioteket ... Faglærer i musikk 3. år
Biblioteket ... Profil Musikk
Biblioteket ... Musikk

Musikkutdanning:

Studietilbud ... Musikkutdanning

Møteplan:

Om HSH ... Møteplan

Nasjonale:

FoU ... Nasjonale organer i FoU

Naturfag:

Biblioteket ... Naturfag 2b
Biblioteket ... Naturfag

Nautikk:

Studietilbud ... Bachelor i nautikk
Studietilbud ... Bachelor i nautikk Y-vei
Biblioteket ... Nautikk
Biblioteket ... Nautikk 1. år
Biblioteket ... Nautikk 2. år
Biblioteket ... Nautikk 3. år

Nautikkutdanning:

Studietilbud ... Nautikkutdanning

Nedsett:

Studentportal ... Nedsett funksjonsevne

Nemnder:

Om HSH ... Råd, utvalg og nemnder
Om HSH ... Utvalg og nemnder

New:

English ... New students

Nito:

Studentportal ... NITO Studentene

Norsk:

Biblioteket ... Norsk 1b
Biblioteket ... Norsk 2b
Biblioteket ... Norsk 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Norsk 1a
Biblioteket ... Norsk 1b
Biblioteket ... Norsk 2a
Biblioteket ... Norsk 2b
Biblioteket ... Norsk 2a
Biblioteket ... Norsk 2b
Biblioteket ... Skriv rett norsk

Norskdidaktikk:

Studietilbud ... Norskdidaktikk

Nursing:

Biblioteket ... Nursing

Ny:

Studentportal ... Ny student
Ansattes sider ... Ny i HSH

Nyheter:

Nyheter ... Nyheter

Nyhetsarkiv:

FoU ... Nyhetsarkiv

Nyttige:

Studentportal ... Andre nyttige datatips

Office:

English ... International office

Offshore:

FoU ... Risk in offshore operations

Ofte:

Studentportal ... Ofte stilte spørsmål

Omsorgsetikk:

Biblioteket ... Helse- og omsorgsetikk
Biblioteket ... Helse- og omsorgsetikk
Biblioteket ... Helse- og omsorgsetikk

Omsorgsteknologi:

Biblioteket ... Omsorgsteknologi

Omsorgsvitenskap:

Studietilbud ... Master Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Studietilbud ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
FoU ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Biblioteket ... Klinisk helse- og omsorgsvitenskap
Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning
Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning
Biblioteket ... Helse- og omsorgsvitenskap: Grunnlagstenkning

Omtale:

FoU ... Ekstern omtale

Operasjoner:

Biblioteket ... Master Maritime operasjoner

Operations:

FoU ... Risk in offshore operations
FoU ... Managing Complexity in petromaritime operations

Oppbevaring:

FoU ... Oppbevaring av forskningsdata

Opphavsrett:

Biblioteket ... Opphavsrett og publisering i Brage

Opphold:

Internasjonalisering ... Evaluering av opphold

Opplysninger:

Internasjonalisering ... Praktiske opplysninger

Oppstart:

FoU ... Oppstart av forskningsprosjekt

Oppstartsinformasjon:

Studentportal ... Oppstartsinformasjon

Opptak:

Studietilbud ... Om lokalt opptak
Studietilbud ... Om samordna opptak
Om HSH ... Opptak

Opptaksregler:

Studietilbud ... Opptaksregler

Organer:

FoU ... Nasjonale organer i FoU

Organisasjon:

Biblioteket ... Veiledning, profesjon og organisasjon, modul 2

Organisasjoner:

Biblioteket ... Ledelse i maritime organisasjoner

Organisasjonskart:

Om HSH ... Organisasjonskart

Organisering:

Om HSH ... Organisering

Oria:

Biblioteket ... Oria

Orialenketest:

Biblioteket ... Orialenketest

Overflytting:

Studietilbud ... Overflytting

Parkering:

Om HSH ... Parkering

Passenger:

FoU ... Improving passenger safety in extreme conditions

Pedagogikk:

Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 2. år
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år haust
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år vår
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 1. år (GLUP)
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 2. år
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år haust
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap 3. år vår
Biblioteket ... Pedagogikk og elevkunnskap

Pedagogisk:

Studietilbud ... Praktisk pedagogisk utdanning
Biblioteket ... Læringsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen
Biblioteket ... Pedagogisk veilederutdanning: Veiledning i skole og barnehage, modul 1

Pedagogstudentene:

Studentportal ... Pedagogstudentene

Pensumlistearkiv:

Biblioteket ... Pensumliste-arkiv

Pensumlister:

Biblioteket ... Pensumlister
Biblioteket ... Pensumlister

Petromaritim:

FoU ... Petromaritim FoU

Petromaritime:

FoU ... Managing Complexity in petromaritime operations

Pleie:

Biblioteket ... Pleie og behandling av kroniske sår

Plikter:

Studentportal ... Dine rettar og plikter

Powerpointmaler:

Ansattes sider ... Powerpointmaler

Ppu:

Studietilbud ... PPU for allmennfag
Studietilbud ... PPU for yrkesfag
Biblioteket ... PPU, kull 2017
Biblioteket ... PPU, kull 2016

Ppupraksis:

Studietilbud ... PPU-praksis

Praksisfou:

FoU ... Praksis-FoU

Praksisstudier:

Om HSH ... Kvalitet i praksisstudier

Praktisk:

Studietilbud ... Praktisk pedagogisk utdanning
Studietilbud ... Kontakt og praktisk informasjon

Praktiske:

Internasjonalisering ... Praktiske opplysninger

Praktiskpedagogisk:

Biblioteket ... Praktisk-pedagogisk utdanning

Priorities:

FoU ... Priorities

Profesjon:

Biblioteket ... Veiledning, profesjon og organisasjon, modul 2

Profil:

Biblioteket ... Barnehagelærer, 2. år Profil K
Biblioteket ... Barnehagelærar, 2. år Profil N
Biblioteket ... Barnehagelærer, 3. år Profil K
Biblioteket ... Barnehagelærar, 3. år Profil N
Biblioteket ... Master IKT Allmenndidaktisk profil
Biblioteket ... Master IKT Teknologisk profil
Biblioteket ... Profil Kunst og håndverk
Biblioteket ... Profil Musikk
Ansattes sider ... Grafisk profil for HSH

Programmering:

Biblioteket ... Teknologi og programmering

Programmes:

English ... Study programmes

Programutkast:

Ansattes sider ... Programutkast

Projects:

FoU ... Projects

Prosess:

FoU ... Prosess

Prosjekter:

FoU ... Prosjekter
FoU ... Avsluttete prosjekter
FoU ... Andre prosjekter
FoU ... Avsluttete prosjekter

Prosjektledelse:

Biblioteket ... Prosjektledelse og styring

Prosjektoversikt:

FoU ... Prosjektoversikt

Psykisk:

Biblioteket ... Psykisk helsearbeid
Om HSH ... Fysisk og psykisk læringsmiljø

Psykologi:

Biblioteket ... Psykologi

Psykososialt:

Biblioteket ... Psykososialt arbeid for barn og unge, 2017
Biblioteket ... Psykososialt arbeid for barn og unge, 2016

Publications:

FoU ... Publications

Publikasjoner:

FoU ... Publikasjoner

Publikasjonsarkiv:

Biblioteket ... Brage publikasjonsarkiv

Publikasjonsmal:

Biblioteket ... Publikasjonsmal

Publisere:

Biblioteket ... Hvordan publisere i HSH Brage

Publisering:

Biblioteket ... Opphavsrett og publisering i Brage

Rammekvalitet:

Om HSH ... Rammekvalitet

Reading:

Biblioteket ... Reading lists

Realkompetanse:

Studietilbud ... Realkompetanse

Referanselister:

Biblioteket ... Kildebruk og referanselister

Refworks:

Biblioteket ... RefWorks

Regionaløkonomi:

FoU ... By- og regionaløkonomi

Reglar:

Studentportal ... Lover og reglar

Regning:

Biblioteket ... Regning som grunnleggende ferdighet 1
Biblioteket ... Regning som grunnleggende ferdighet 2

Rehabilitering:

Biblioteket ... Rehabilitering

Reise:

Internasjonalisering ... Her kan du reise

Reisen:

Internasjonalisering ... Sikkerhet på reisen

Research:

FoU ... Maritime research senter
English ... Research and development

Ressursbank:

FoU ... Ressursbank

Retningslinjer:

Biblioteket ... Retningslinjer

Rett:

Biblioteket ... Skriv rett norsk

Rettar:

Studentportal ... Dine rettar og plikter

Risk:

FoU ... Risk in offshore operations

Risks:

FoU ... Emerging risks from smoldering fires

Roller:

FoU ... Roller og ansvar

Rusproblematikk:

Biblioteket ... Rusproblematikk

Rutinebeskrivelser:

Biblioteket ... Rutinebeskrivelser

Råd:

Om HSH ... Råd, utvalg og nemnder
Om HSH ... Råd

Råmund:

Studentportal ... Råmund SI

Safety:

FoU ... Fire safety
FoU ... Maritime safety
FoU ... Improving passenger safety in extreme conditions
FoU ... Safety management in the maritime sector
FoU ... Managing maritime safety

Sakspapir:

Om HSH ... Sakspapir

Sakspapirer:

Om HSH ... Sakspapirer

Samarbeidslæring:

FoU ... Samarbeidslæring med bruk av SimPad

Samfundet:

Studentportal ... Samfundet på Stord

Samfunn:

Biblioteket ... Eldre, helse og samfunn

Samfunnet:

Studentportal ... Samfunnet i Haugesund

Samfunnsfag:

Studietilbud ... Samfunnsfag
Biblioteket ... Samfunnsfag 1a/1b
Biblioteket ... Samfunnsfag 2a/2b
Biblioteket ... Samfunnsfag

Samfunnskontakt:

Ansattes sider ... Kommunikasjon og samfunnskontakt

Samhandling:

FoU ... Samhandling for bedre folkehelse
Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner
Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner
Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner

Samordna:

Studietilbud ... Om samordna opptak

Samtidsdagene:

Om HSH ... Samtidsdagene

Sector:

FoU ... Safety management in the maritime sector

Seilgruppa:

Studentportal ... Seilgruppa

Senter:

FoU ... CASE senter
FoU ... Maritime research senter

Sentrale:

Om HSH ... Sentrale dokument

Service:

Biblioteket ... Library service in English

Shippingøkonomi:

Biblioteket ... Shippingøkonomi

Si:

Studentportal ... Råmund SI

Sider:

Ansattes sider ... Ansattes sider

Sikkerhet:

Internasjonalisering ... Sikkerhet på reisen

Simpad:

FoU ... Samarbeidslæring med bruk av SimPad

Situasjonsbevissthet:

FoU ... Situasjonsbevissthet om bord i fartøy

Sjukepleie:

Studietilbud ... Bachelor i sjukepleie

Sjukepleierutdanning:

Studietilbud ... Sjukepleierutdanning

Skjema:

Ansattes sider ... Skjema

Skole:

Biblioteket ... Pedagogisk veilederutdanning: Veiledning i skole og barnehage, modul 1

Skriftserie:

Biblioteket ... HSHs skriftserie

Skriv:

Biblioteket ... Skriv rett norsk

Skrivesenter:

Biblioteket ... Skrivesenter

Skrivevanskar:

Studentportal ... Lese- og skrivevanskar

Smoldering:

FoU ... Emerging risks from smoldering fires

Society:

FoU ... Applied information technology in environment and society

Sommerkurs:

Biblioteket ... Sommerkurs Ingeniør

Spesialpedagogikk:

Biblioteket ... Spesialpedagogikk A
Biblioteket ... Spesialpedagogikk B
Biblioteket ... Spesialpedagogikk A
Biblioteket ... Spesialpedagogikk B
Biblioteket ... Spesialpedagogikk A
Biblioteket ... Spesialpedagogikk B
Biblioteket ... Spesialpedagogikk C
Biblioteket ... Spesialpedagogikk D

Springer:

Biblioteket ... Springer

Spør:

Biblioteket ... Spør en bibliotekar

Spørsmål:

Studietilbud ... Spørsmål og svar
Studentportal ... Ofte stilte spørsmål

Ssh:

Studentsamskipnaden ... Om SSH

Stillingar:

Om HSH ... Ledige stillingar

Stilte:

Studentportal ... Ofte stilte spørsmål

Stord:

Studentportal ... Fadder Stord
Studentportal ... Samfundet på Stord
Studentportal ... Studentråd Stord
Biblioteket ... Ingeniør Stord
English ... Campus Stord

Studdykk:

Studentportal ... Studdykk

Student:

Studietilbud ... Slik blir du student
Studentportal ... Ny student
English ... Student life

Studentbarnehage:

Studentsamskipnaden ... Studentbarnehage

Studentbokhandel:

Studentsamskipnaden ... Studentbokhandel

Studentboliger:

Studentsamskipnaden ... Studentboliger

Studentdemokrati:

Studentportal ... Studentdemokrati

Studentene:

Studentportal ... NITO Studentene

Studenter:

Internasjonalisering ... For studenter

Studentforeningar:

Studentportal ... Studentforeningar

Studentforeninger:

Studentsamskipnaden ... Studentforeninger

Studenthelse:

Studentsamskipnaden ... Studenthelse

Studentidrettslag:

Studentportal ... Haugesund studentidrettslag

Studentkaféer:

Studentsamskipnaden ... Studentkaféer

Studentoppgaver:

Biblioteket ... Studentoppgaver

Studentportal:

Studentportal ... Studentportal

Studentrekruttering:

Om HSH ... Studentrekruttering

Studentråd:

Studentportal ... Studentråd Haugesund
Studentportal ... Studentråd Stord

Studentrådgjevar:

Studentportal ... Studentrådgjevar

Students:

English ... New students

Studentsamskipnaden:

Studentsamskipnaden ... Studentsamskipnaden

Studenttorg:

Studentportal ... Studenttorg

Studiehandbok:

Studentportal ... Studiehandbok

Studiekompetanse:

Studietilbud ... Generell studiekompetanse

Studiekonsulentar:

Studentportal ... Studiekonsulentar

Studiekvardagen:

Studentportal ... Studiekvardagen

Studieprogram:

Studentportal ... Søk etter studieprogram for 2016-2017
Om HSH ... Kvalitet i studieprogram

Studier:

Studentportal ... Maritime studier
Om HSH ... Studier med særskilte krav

Studies:

Biblioteket ... Maritime Studies
English ... Studies
English ... Studies taught in English

Studiestøtte:

Biblioteket ... Studiestøtte

Studietilbud:

Studietilbud ... Studietilbud

Studkick:

Studentportal ... StudKick

Study:

English ... Study programmes

Styring:

Biblioteket ... Prosjektledelse og styring

Sunnhordlands:

Biblioteket ... Sunnhordlands- forfattarar

Svar:

Studietilbud ... Spørsmål og svar

Sykepleie:

Biblioteket ... Sykepleie kull 2017
Biblioteket ... Sykepleie kull 2016
Biblioteket ... Sykepleie kull 2015
Biblioteket ... Klinisk sykepleie
Biblioteket ... Avansert klinisk sykepleie

Syksbsykhb1021:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB1021

Syksbsykhb1022:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB1022

Syksbsykhb1031:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB1031

Syksbsykhb1032:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB1032

Syksbsykhb2023:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB2023

Syksbsykhb2033:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB2033

Syksbsykhb2041:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB2041

Syksbsykhb3001:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB3001

Syksbsykhb3042:

Biblioteket ... SYKSB/SYKHB3042

Systems:

Biblioteket ... Systems engineering

Sår:

Biblioteket ... Pleie og behandling av kroniske sår

Særskilte:

Om HSH ... Studier med særskilte krav

Søk:

Studentportal ... Søk etter emner for 2016-2017
Studentportal ... Søk etter studieprogram for 2016-2017
Biblioteket ... Faste søk

Taught:

English ... Studies taught in English

Teachers:

Biblioteket ... Teachers

Technology:

FoU ... Applied information technology in environment and society

Teknisk:

Studietilbud ... Elektroingeniør for teknisk fagskole
Studietilbud ... Maskiningeniør for teknisk fagskole

Tekniske:

FoU ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Biblioteket ... Tekniske, økonomiske og maritime fag
Om HSH ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag

Teknologi:

Biblioteket ... Teknologi og programmering

Teknologisk:

Biblioteket ... Master IKT Teknologisk profil

Terminologi:

Ansattes sider ... Engelsk terminologi

Tilgang:

Biblioteket ... Tilgang heimefra
Biblioteket ... Tilgang på mobil

Treningssenter:

Studentportal ... Treningssenter

Tress:

Studietilbud ... TRESS

Trinn:

Biblioteket ... Grunnskolelærar 1.-7. trinn
Biblioteket ... Grunnskolelærar 5.-10. trinn

Undervegs:

Om HSH ... Undervegs

Unge:

Biblioteket ... Psykososialt arbeid for barn og unge, 2017
Biblioteket ... Psykososialt arbeid for barn og unge, 2016

Utdanning:

Studietilbud ... Praktisk pedagogisk utdanning
Studietilbud ... Økonomisk og administrativ utdanning
Studietilbud ... Utdanning fra utlandet
FoU ... FoU-basert utdanning
Biblioteket ... Praktisk-pedagogisk utdanning
Om HSH ... Kobling mellom FoU og utdanning

Utlandet:

Studietilbud ... Utdanning fra utlandet

Utsiraturen:

Om HSH ... Utsiraturen

Utvalg:

Om HSH ... Råd, utvalg og nemnder
Om HSH ... Utvalg og nemnder

Utveksling:

Studentportal ... Utveksling

Valg:

Om HSH ... Valg

Vanskelige:

Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner
Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner
Biblioteket ... Samhandling i vanskelige livssituasjoner

Ved:

Biblioteket ... Kurs ved biblioteket

Veilederutdanning:

Biblioteket ... Pedagogisk veilederutdanning: Veiledning i skole og barnehage, modul 1

Veiledning:

Biblioteket ... Pedagogisk veilederutdanning: Veiledning i skole og barnehage, modul 1
Biblioteket ... Veiledning, profesjon og organisasjon, modul 2

Velferd:

Ansattes sider ... Velferd

Verktøy:

Biblioteket ... Master IKT Digitale verktøy
Ansattes sider ... Verktøy

Verktøykassa:

Om HSH ... Verktøykassa

Videoer:

Studentsamskipnaden ... Videoer

Videreutdanning:

Studietilbud ... Etter- og videreutdanning
Biblioteket ... Videreutdanning

Videreutdanninger:

Biblioteket ... Videreutdanninger

Vitenskapelig:

Biblioteket ... Master IKT Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon

Vitenskapsteori:

Biblioteket ... Vitenskapsteori og forskningsmetode
Biblioteket ... Vitenskapsteori og forskningsmetode
Biblioteket ... Vitenskapsteori og forskningsmetode
Biblioteket ... Master IKT Vitenskapsteori og forskningsmetoder
Biblioteket ... Vitenskapsteori og metode

Vitnemål:

Studentportal ... Eksamen og vitnemål

Yib:

Biblioteket ... Barnehagelærar deltid 4. år, YIB

Yrkesfag:

Studietilbud ... PPU for yrkesfag

Yvei:

Studietilbud ... Elektro Y-vei
Studietilbud ... Bachelor i nautikk Y-vei

«kompetanse:

Studietilbud ... «Kompetanse for kvalitet»
Studietilbud ... «Kompetanse for fremtidens barnehage»

Årsstudier:

Studietilbud ... Årsstudier
Studietilbud ... Årsstudier

Årsstudium:

Studietilbud ... Årsstudium
Biblioteket ... Årsstudium

Økad:

Biblioteket ... Økad

Økadm:

Biblioteket ... Øk/adm 1. år
Biblioteket ... Øk/adm 2. år
Biblioteket ... Øk/adm 3. år

Økadmstudier:

Studentportal ... Øk/adm-studier

Økonomisk:

Studietilbud ... Økonomisk og administrativ utdanning

Økonomistudentene:

Studentportal ... Økonomistudentene

økonomi:

Studietilbud ... Bachelor i økonomi og administrasjon

økonomiske:

FoU ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Biblioteket ... Tekniske, økonomiske og maritime fag
Om HSH ... Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag